Ilusyon ang 11.8% pagsaka sa GDP

,

Pitik lang gikan sa misagayad nga ekonomiya ang 11.8% pagsaka sa gross domestic product (GDP) sa Pilipinas alang sa ikaduhang kwarto sa tuig. Kinutlo ang numero gikan sa 17% paghagba sa GDP sa parehong kwarto niadtong milabayng tuig, mao nang murag napadaku. Kung ikumpara sa milabayng mga kwarto, anaa sa 0.7% lamang ang pagsaka sa GDP sa unang kwarto sa 2021. Subli kining mihinay (-1.3%) sa ikaduhang kwarto. Sa banabana sa Ibon Foundation, dili masustine ang “pag-untol” sa GDP kung dili maresolba ang malukpanong disempleyo, ubos nga kalidad sa mga trabaho, paghagba ug pagkawala sa kita ug kulang nga ayuda.

Kadungan niini, misigpit ang sektor sa agrikultura sa unang katunga sa tuig (-3.3% sa unang kwarto ug -1.5% sa ikaduha). Bunga kini sa kumbinasyon sa subsub nga importasyon sa karne ug bugas, kawalay subsidyo sa mga mag-uuma ug mga restriksyon sa lihok nga miapekto sa mga prodyuser ug konsyumer.

Ilusyon ang 11.8% pagsaka sa GDP