Ka Parts Bagani, Pulang manggugubat ug artista sa katawhan

,

Walay kaluoy nga gipatay sa giusang pwersa sa 5th Special Forces Battalion ug lokal nga pulis si Jhon Niebres Peñaranda, mas naila isip Parts Bagani, 54, upisyal sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa Southern Mindanao Region, ug iladong rebolusyonaryong artista, sa Barangay Cannery Site, Polomolok, South Cotabato niadtong Agosto 16. Dili armado ug wala siyay ikasukol.

Naila sa sulod ug gawas sa rebolusyonaryong kalihukan si Ka Parts isip nangunang rebolusyonaryong pintor ug dibuhista nga nakabase sa BHB. Naggikan siya sa hut-ong petiburges apan gihalad niya ang tibuok kinabuhi ug kahibalo sa pagpanalipod sa masang dinaugdaug. Samtang gihuptan ang armalayt, sa gimbuhatong militar ug gimbuhatong masa, nagamugna siya og mga obra nga misalamin sa pangandoy sa katawhan nga molingkawas gikan sa pagpangdaugdaug, pagpahimulos, kagutom ug kalisud ug alang sa nasudnon ug katilingbanong paglingkawas.

Samtang naila sa iyang mga obra isip rebolusyonaryong artista, si Ka Parts, nag-una, usa ka manggugubat ug kadreng militar sa BHB. Aduna siyay bahandianong kasinatian sa pakiggubat, sa mga pag-abante ug pag-atras, sa pagpanguna sa mga taktikal nga opensiba ug sa pagtuon sa arte sa gubat. Ginapakunot niya ang iyang agtang sa pagtibuok sa mga lakang aron labaw pang ipataas ang katakus sa BHB ug sa mga Pulang manggugubat sa armadong pakigbisog.

Ang iyang kahibalo sa pagdrowing gigamit niya sa pagkrokis sa mga plano sa mga taktikal nga opensiba. Dili malalis ang iyang mga tampo sa pag-asdang sa armadong rebolusyon sa rehiyon sa Southern Mindanao ug sa uban pang bahin sa Mindanao.

Ka Parts Bagani, Pulang manggugubat ug artista sa katawhan