Lider-Mangyan, ginpatay sang militar

,

Tatlo ka mangunguma ang ginpatay kag pito ang gin-aresto sang mga armadong ahente sang estado sa nagligad nga mga semana.

Sa Occidental Mindoro, ginpatay sang 203rd IB ang sadto lider-tumandok nga si Baduy de la Cruz sa Sityo Cawit, Barangay Gapasan sang Hulyo 29. Daan na siya nga ginasubaybayan sang militar kag pilit nga “ginapasurender.”

Sa Northern Samar, ginpatay sang 20th IB si Nilo Ogatcho, kapitan sang Barangay Victory, Las Navas sang Agosto 19. Suno sa lokal nga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB), balos ini sang militar sa pagkapatay sang isa ka suldado sa opensiba sang Hulyo 9 sa amo nga barangay.

Ginpatay man sang mga elemento sang 63rd IB si Juddy Ragawdaw, daan nga aktibo nga myembro sang organisasyon sang mangunguma sang una nga semana sang Hunyo sa Barangay Loog, Basey, Western Samar.

Iligal nga pag-aresto. Gindakop sang 203rd Brigade kag pulisya ang isa ka mangunguma nga ginpakilala nga “Ernesto Panganiban” sa Barangay Lisap, Bongabong, Oriental Mindoro sang Agosto 6. Gindakop siya sang mga suldado kag pulis para makubra ang ₱4.5-milyon nga padya sa tawo nga gin-imbento ang ngalan.

Sa Sibale, Romblon, apat ka mangingisda nga nagsilong para makalikaw sa bagyo sang Hunyo 2 ang iligal nga gindakop sang mga pulis kag pilit nga ginpasurender bilang mga myembro sang BHB. Ginpasakaan sang himu-himo nga kaso sang illegal possession of firearms and explosives sanday Nolan Ramos, Benny Hilamon, Marlon Angelo Torres kag Ma. Teresa Dioquino.

Gindakop man sang 62nd IB kag 94th IB sanday George Francis kag Edwardo Mission, mga residente sang Guihulngan City, Negros Oriental sang Agosto 3. Wala pa ginpatuhaw si Francis samtang gindetiner si Mission sa istasyon sang pulis sa Binalbagan, Negros Occidental. Sang Agosto 3, wala sang patugsiling nga gin-istraping sang 94th IB ang mga balay sang pamilya Ponsiano kag Enriquez sa Sityo Tibak, Barangay Santol, Binalbagan.

Sa Masbate, gin-aresto ang barangay kagawad nga sanday Virginia Ezperanza Cabiles, Jinky Esperanza Villadolid kag Dee Madrilejo sa Barangay Talisay, San Fernando sang Agosto 12 pagkatapos akusaran nga may angut sa rebolusyonaryong hublag. Nakapalagyo si Madrilejo apang nadakop sa Masbate City.

Lider-Mangyan, ginpatay sang militar