Mga protesta

,

Pagkwari sa Negros, ginapauntat. Sang Agosto 12, nag-apela ang mga mangunguma sang Silay City para pauntaton ang mga operasyon sang pagkwari sa Silay City, Negros Occidental. Ginkundenar nila ang wala untat nga paghawan sa kagulangan nga nagadulot sang pagbaha kag pagkasamad sang ila mga pananom. Sa lima ka operasyon sang pagkwari sa lugar, isa sini ginapanag-iyahan sang meyor sang syudad nga si Mark Andrew J. Golez.

Pagpahalin sa Coca-Cola sa Cebu, napasuspendir. Temporaryo nga ginsuspendir ang pagpahalin sa Coca-Cola pagkatapos maghimo sang kasugtanan sa tunga sang mga kontraktwal nga mamumugon kag ila prinsipal nga kontraktor sang Agosto 9 sa Mandaue City, Cebu. Ini pagkatapos magpasaka sang kaso ang mamumugon sa National Conciliation and Mediation Board. Lakip sa ila ginreklamo ang union busting kag indi makatawo nga kahimtangan sa pagtrabaho, kon sa diin pilit nga ginapatungod ang mga mamumugon sang iban pang mga trabaho.

Protesta sa Talisay City. Nagmartsa pakadto sa upisina sang Civil Service Commission sa Bacolod City sang Agosto 9 ang mga ginpahalin nga empleyado sang Talisay City Government kag Bacolod City Water District agud ipanawagan nga ibalik na sila sa trabaho.

Mga bakwit sa Haran, nagbalik na sa Talaingod. Nagdesisyon nga magbalik ang nabilin nga 100 tumandok nga Talaingod Manobo sa ila dutang ansestral sang Agosto 9 pagkatapos ang pito ka tuig. Nagbakwit kag nagsangtwaryo sila sa UCCP Haran Center sa Davao City halin pa 2014 pagkatapos paliwat-liwat nga salakayon sang militar ang ila mga komunidad.

Mga protesta