Lagablab sa Madilim na Paraiso ni Ka Noven

E9wbwUDVkAIksTs
lagablab-sa-madilim-na-paraiso

Isinulat ni Ka Noven, Pulang mandirigma ng BHB-North Negros, ang tulang ito bilang pag-alaala at pagpupugay sa pagkamartir ni Kerima Lorena Tariman (Ka Ella).

Lagablab sa Madilim na Paraiso ni Ka Noven