50 ka kabatan-onan, misampa sa KM-EV

,

Anaa sa 50 ka kabatan-onang mag-uuma ang nanumpa isip bag-ong mga myembro sa Kabataang Makabayan (KM) sa gilunsad nga kumperensya sa usa ka gerilyang nataran sa Eastern Visayas niadtong Agosto 21.

Sa temang “Kabatan-onan, suportahan ang kalihukang masa sa mga baryo! Sampa sa Bagong Hukbong Bayan! Suklan ang pasismo sa AFP!,” naghugpong sila ug gibalikan ang makasaysayanong mga tahas sa sektor sa pagpaasdang sa rebolusyon. Gihisgutan sa kumperensya ang mga problema sa sektor sama sa luwas nga pag-abli sa mga eskwelahan ug nagapadayong pagpamig-ot ug pasistang atake sa rehimeng Duterte.

“Walay kaugmaon ang mga kabatan-onan ilalum sa rehimeng Duterte,” saysay ni Ka Mori, lider sa balangay sa KM sa baryo. Gipalig-on sa bag-ong mga myembro ang panaghiusa nga batukan ug patigbabawan ang mas bangis nga militarisasyon sa ilang mga komunidad. Nanumpa silang padayon nga latason ang dalan sa pagrebolusyon ug mahimong dili mahubsang atabay sa rebolusyonaryong kalihukan.

50 ka kabatan-onan, misampa sa KM-EV