Abugado, aktibista, gipatay

,

Giambus sa gidudahang mga armadong ahente sa estado si Atty. Rex Fernandez samtang sakay sa iyang sakyanan sa Banawa, Cebu City niadtong Agosto 26. Si Fernandez ang abugado sa mga tindera sa merkado sa Carbon sa ilang pakigbisog kontra pribatisasyon. Siya usab ang abugado sa mga aktibistang gidakop sa usa ka protesta sa Cebu kontra Anti-Terror Law niadtong Hunyo 2020. Si Fernandez ang ika-57 abugadong gipatay sa panahon ni Duterte.

Patay na dihang nakaplagan ang usa pa ka aktibistang taga-Cebu. Gipatumaw sa gidudahang ahente sa estado ang patayng lawas ni Elena Tijamo, usa ka mamumuo sa pangkalamboan ug myembro sa Farmers Development Center. Gipagawas nga namatay siya sa usa ka ospital sa Metro Manila tungod sa operasyon sa goiter. Gidagit siya niadtong Hunyo 13, 2020 sa iyang balay sa Barangay Kampingganon, Bantayan Island.

Abugado, aktibista, gipatay