Mga mamumuo sa panglawas: Mga bayaning dehado, gihikawan og benepisyo

,

Miabot ug nahuman na lang ang Agosto 31, ang 10 ka adlaw nga palugit nga gipangayo sa Department of Health (DOH) apan wala pa gihapon nadawat sa daghang mamumuo sa panglawas ang mga benepisyong angayan kanila. Ang maong mga benepisyo ang hinungdan kung nganong migawas ang mga nars ug uban pang mamumuo sa panglawas sa dili moubos sa 10 ka ospital sa Metro Manila niadtong Agosto 30 ug Setyembre 1. Nagprotesta usab sila atubangan sa upisina sa DOH sa Manila aron iduso ang hinanali nga pagpaluwat sa pwesto sa kalihim niining si Francisco Duque III. Aduna usay aksyong protesta sa Baguio City, Pampanga, Iloilo City, Bacolod City, Samar, Leyte ug Isabela.

Grabe ang kasuko sa mga mamumuo sa panglawas sa sunud-sunod nga pagkabutyag sa wala pagpagawas sa pondo sa usa ka bahin, ug pagbulsa sa kwarta sa katawhan sa pikas bahin. Ang maong mga anomalya tatak na sa palpak nga tubag sa rehimeng Duterte sa pandemya. Lakip sa gihikaw kanila ang special risk allowance (SRA) nga anaa sa balaod. Bunga sa mga protesta, napugos ang Department of Budget and Management na magpagawas og ₱311 milyon ug ₱888 milyon niadtong milabayng semana alang sa SRA gikan Disyembre 2020 hangtud Hunyo sa 120,000 ka mamumuo sa panglawas nga direktang nagaatiman sa mga pasyenteng adunay Covid-19.

Duso sa mga unyon sa nars ug uban pa, kinahanglang hatagan og SRA ang tanang mga lambigit sa pag-atiman sa mga pasyenteng may Covid-19 man o wala, lakip ang mga dili medikal nga istap sama sa mga drayber sa ambulansya ug orderly. Nag-atubang sila sa peligro sa bayrus asaman sila, unsaman ang ilang papel, sa lugar sa ilang trabaho.

Gawas sa SRA, ginaduso usab sa mga mamumuo nga ihatag na ang hazard pay ug alawans alang sa transportasyon, pagkaon ug akomodasyon. Sa Jose Reyes Memorial Medical Center, 70% sa nakatakdang badyet (₱39.2 milyon) alang sa alawans sa akomodasyon ug transportasyon gikan Setyembre hangtud Disyembre 2020 ang wala pa nadawat sa mga mamumuo.

Daghan na sa mga mamumuo sa panglawas ang namatay, nagkasakit ug napugos nga mag-resayn o magretiro. Apektado niini ang kanhi nang nipis nilang han-ay ug huyang nga sistemang panglawas ilabina atubangan sa paspas nga pagdaghan sa mga kaso sa impeksyon tungod sa Delta baryant.

Kanhi lang milapas na ang kaso sa impeksyon sa Covid-19 sa nasud sa 2 ka milyon. Daghang mga ospital ang nagdeklarang puno na ug dili na modawat og mga pasyente. Sa kapin 33,000 namatay, 103 niini mga mamumuo sa panglawas.

Matud sa Alliance of Health Workers, ayha pa man ang mga protesta gipaningkamutan na nilang makigdayalogo sa DOH apan wala sila gipaminawan sa ahensya. Rason ni Duque, ₱1 bilyon lang daw ang gigahin alang sa ilang benepisyo bisan og ₱59 bilyon ang kinahanglan para dinhi. Mas grabe, walay pondong gigahin alang sa mga mamumuo sa panglawas sa badyet alang sa 2022.

Mga mamumuo sa panglawas: Mga bayaning dehado, gihikawan og benepisyo