Mga Palaweño, gihikawan og ayuda

,

Nakasinati og kalisud ug gutom ang katawhang Palaweño tungod sa sunud-sunod nga lockdown sa prubinsya. Dugang dinhi ang palipudlipud, langan ug dili patas nga sistema sa pagpanghatag sa Special Amelioration Program (SAP) ug uban pang hinabang gikan sa mga ahensya sa reaksyunaryong gubyerno. Gawas sa mga reklamo, tadtad usab sa mga alegasyon sa korapsyon ug paboritismo ang pag-apud-apud.

Sa Brooke’s Point, daghang pamilya ang walay nadawat nga bisan unsang ayundang materyal o pinansyal. Rason sa mga upisyal sa barangay, wala sila sa listahan sa benepisyaryo o kaha nakadawat na sila og Pantawid Pamilyang Pilipino Program (4Ps). Gireklamo usab sa mga residente nga mga paryente ug tigsuporta lamang sa kapitan ang nakadawat sa kumpletong ayudang pinansyal.

Sa Rizal, dayag ang diskriminasyon sa katutubong Palaw’an. Nakadawat lamang sila og lima ka salmong bugas bisan tunga sa kaban ug ₱1,500 ang ginahatag sa mga dili lumad. Ginapatawag pa sa mga sundalo ang mga residente sa usa ka sityo sa mga lumad sa barangay hall ug gihadlok nga pagapatyon ang dili mosunod sa patawag tungod mga myembro kuno sila sa Bagong Hukbong Bayan. Pag-abot sa barangay hall, gihimong kataw-anan ang mga lumad ug pugos nga gipadula sa lumba nga pagpabuto sa mga balon pinaagi sa paglingkod niini. Nakadawat sa premyong usa ka lugas sa instant noodles ang nakadaug.

Sa Quezon, pipila lamang ang nakadawat sa tibuuk ₱8,000 nga ayuda. Samtang nakadawat lamang og ₱1,500-₱2,500 ang uban. Gihikaw usab ang ₱5,000 nga ayuda sa Barangay Isugod. Giobliga usab sa Department of Labor and Employment (DOLE) ang mga residente nga magtrabaho sa barangay bugti sa ayuda. Gipapirma sila sa mga papeles ug gisaarang makadawat og ₱3,200 human ang trabaho. Niadtong Mayo 18, gipalimpyo sila sa kalsada ug gipapas-an og mga drum apan Agosto na lang wala pa gihapon silay nadawatan.

Sa Roxas, nagsaad ang DOLE og ₱5,000 ayuda niadtong Pebrero apan hangtud karon wala pa gihapoy nadawatan ang mga residente. Sa tulo ka magkasikbit nga barangay, hangtud pagpapirma lamang sa mga papeles ang gihimo sa ahensya.

Ingon niini usab ang nahitabo niadtong 2020 kung asa duha ka salmon sa bugas, kape, asukal ug duha ka lugas nga sabon lamang ang nakaabot sa mga residente.

Koresponsal gikan sa Southern Tagalog

Mga Palaweño, gihikawan og ayuda