Mga protesta

,

Makatarunganong benepisyo sa Asia Brewery. Nagpiket niadtong Setyembre 1 ang mga mamumuo sa Asia Brewery sa Cabuyao, Laguna aron iduso ang makabuhi nga suhulan ug benepisyo. Kapin walo ka bulan na ang negosasyon sa mga mamumuo ug maneydsment kalabot sa ilang collective bargaining agreement. Matud sa mga mamumuo, padayon ang ilang operasyon bisan taliwala sa pandemya apan dehado pa gihapon sila sa kapitalista. Ang Asia Brewery gipanag-iyahan sa kapitalistang si Lucio Tan nga nagdiklara sa 10.9% (₱6.08 bilyon) pagsaka sa netong kita niadtong 2020.

Ayuda sa tiempo muerto. Kapin 300 ka mamumuong panguma ilalum sa National Federation of Sugar Workers ang nagmartsa padulong sa kapitolyo sa Bacolod City niadtong Agosto 25 aron ipanawagan nga ihatag na ang ayudang nakagahin alang kanila sa panahon sa tiempo muerto (panahon nga walay produksyon sa tubo).

Masaker sa Lianga, gidumdum. Nag-ugbok og mga kandila ang mga grupong nanalipud sa tawhanong katungod atubangan sa Commission on Human Rights sa Quezon City niadtong Setyembre 1 isip pagdumdum sa ikaunun nga tuig sa gitawag og Masaker sa Lianga. Wala pa gihapoy nakab-ot nga hustisya ang mga pamilya ni Emerito Samarca, executive director sa ALCADEV ug mga lider-lumad nga silang Juvello Sinzo ug Dionel Campos.

Badyet sa korapsyon, gikundena. Nagprotesta ang lain-laing sektor atubangan sa House of Representatives sa Quezon City niadtong Setyembre 3 aron kundenahon ang korap ug paantus nga gubyernong Duterte. Kadungan ang protesta sa gilunsad nga deliberasyon sa pondong 2022 sa Office of the President. Matud nila, kinahanglang tangtangon ang pondong nakagahin alang sa pork barrel, korapsyon ug pagpanumpo.

Mga protesta