Nangalisngaw nga korapsyon ni Duterte

,

Wala na napugngan ni Rodrigo Duterte ang pag-alisngaw sa baho sa iyang rehimen. Sa milabayng mga semana, padayon nga nabutyag ang dagkung kaso sa pagpanghukhuk sa pondo sa pinakasuud niyang alipures ug kasosyong korap nga negosyante.

Sa sinugdanan pa lang, nagmaniobra na si Duterte aron hakupon ang binilyong pondo sa ngalan sa pagsumpo sa Covid-19. Giaprubahan sa sunud-sunurang Kongreso ang Bayanihan 1 nga naghatag kaniya og ₱275 bilyong pondo ug awtoridad nga ipadaplin ang mga proseso sa alokasyon ug pagpalit.

Gituboy ni Duterte sa Department of Budget and Management (DBM) silang Wendell Avisado ug Christopher Lao, mga abugadong direktang nag-alagad kaniya ayha siya nahimong presidente. Gamit ang ilang mga pwesto, dili moubos sa ₱1 bilyon ang gikawat ni Duterte sa pondo sa katawhan sa porma sa sobrang pagpresyo sa mga face mask, face shield, personal protective equipment (PPE) ug test kit. Gitakda pa niya ang pagsuot og face shield aron mugnaon ug palungtaron ang demand niini.

Sa mando ni Duterte, mipalit ang ahensya og mga face mask sa presyong ₱27 kada usa ug face shield sa kantidad nga ₱120 bisan og mamahimo kining paliton sa presyong ₱13 ug ₱27 lamang kada lugas. Mipalit usab kini og mga test kit sa presyong ₱1,720 kada usa, bisan og aduany mapalit sa presyong ₱925, ug mga PPE sa presyong ₱1,910 bisan og adunay mapalit nga ₱945 kada usa.

Gipaburan sa ahensya ang duha ka kumpanyang Chinese nga nakabase sa Davao—ang Pharmally Pharmaceutical Corporation ug Philippine Blue Cross Biotech Corporation. Gitukod ang Pharmally niadtong Setyembre 2019 lang ug adunay pasiunang kapital nga ₱260,666 apan gitanyagan kini ni Lao og walo ka kontratang nagkantidad og ₱8.7 bilyon. Nakaangko ang kumpanya og ₱7.5 bilyong kita sa 2020 gikan sa wala niadtong 2019. Midaku usab ang netong kita sa Blue Cross Biotech gikan ₱260,666 niadtong 2019 ngadto sa ₱12.2 milyon sa 2020.

Ang mga tag-iya sa Pharmally nga si Huang Wen Lie ug iyang anak nga si Huang Tzu Yen mga kasosyo ni Michael Yang, usa sa mga espesyal nga tigtambag sa ekonomiya ni Duterte. Mitumaw ang pangalan ni Yang niadtong 2017 dihang ginganlan siya sa usa ka retiradong heneral isip usa ka drug lord nga lambigit sa ismagling sa shabu sa nasud.

Nangalisngaw nga korapsyon ni Duterte