Konsultant sa sugilanon pangkalinungan, hilwayon!

,

Ginpanawagan sang National Democratic Front of the Philippines (NDFP) kag sang Partido Komunista sang Pilipinas ang gilayon nga paghilway kay Loida Magpatoc, konsultant sa sugilanon pangkalinungan sa tunga sang NDFP kag gubyerno sang Pilipinas. Hilway dapat siya sa pag-aresto kag pagpang-ipit sa idalom sang Joint Agreement on Safety and Immunity Guarantees. Dapat gilayon nga ibasura ang himu-himo nga mga kaso nga ginpasaka batuk sa iya. Dapat man siya gilayon nga hatagan sang ligal nga representasyon kag medikal nga atensyon.

Iligal nga gindakop si Magpatoc sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon sang Septyembre 15. Ginpasakaan siya sang himu-himo nga kaso sang pagpatay kag pagpangwasak sang propyedad.

Sang Septyembre 16, ginmandu sang korte sang Quezon City ang gilayon nga paghilway kay Esterlita Suaybaguio, isa man ka konsultant sang NDFP, pagkatapos ibasura ang kaso sang illegal possession of firearms and explosives batuk sa iya. Iligal siya nga gin-aresto sa iya ginpuy-an sa Quezon City sang 2019.

Konsultant sa sugilanon pangkalinungan, hilwayon!