Mga hangaway nga Moro, disgustado sa BARMM

,

Disgustado ang mga hangaway sang Bangsamoro Islamic Armed Forces (BIAF), ang hangaway sang Moro Islamic Liberation Front (MILF), sa napaslawan nga mga pangako sang Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao (BARMM). Madamo sa ila ang wala pa sang trabaho tubtob subong, sa pihak sang pagsurender nila sang mga armas, sandig sa pagdekomisyon (paghalin sa serbisyo sa hangaway) nga nakasaad sa pinal nga kasugtanan sa tunga sang MILF kag Gubyerno sang Pilipinas.

Nagbaskog ang ila disgusto sa atubang sang pagpaiway sang eleksyon sang Bangsamoro Transition Authority (BTA) halin 2022 pakadto sa 2025. Palawigon sini ang termino sang subong nga mga lider nga suno sa mga hangaway solo nga nagabenepisyo sa BARMM. Siling nila, wala sang benepisyo ang BARMM sa “tunay” nga mga hangaway nga pila ka dekada nga nakig-away para sa kinamatarung sa kaugalingon nga determinasyon sang mga Moro.

Sining Septyembre, may 12,000 sang 40,000-kusog nga BIAF ang nagsurender sang ila mga armas kabaylo sang wala pa napatuhaw nga mga trabaho. May 14,000 pa nga natalana nga magsurender man sang armas.

Disgustado man ang indi Moro nga mga pumuluyo sa pagpadalagan sang BTA. Suno sa Loyukan, isa ka organisasyon sang mga Lumad sa Far South Mindanao, wala sang ginaobra ang BTA sa serye sang pagpamatay sa mga Lumad nga Teduray kag Lambiangan. Halin Hulyo 2018 tubtob Hulyo 2019, nakalista ang grupo sang 11 lider-Lumad nga ginpatay sa Maguindanao. Subong nga tuig, 12 na ang napatay nga Lumad dulot sang mga gamo sa duta. Sakop sang BARMM ang 127,000 indi Moro nga pumuluyo nga nagapuyo sa 208,258-ektarya nga ansestral nga duta sa Far South Mindanao.

Tanan nga mga upisyal sang BTA gintalana ni Rodrigo Duterte kag nagatan-aw sang utang nga kabalaslan sa iya.

Mga hangaway nga Moro, disgustado sa BARMM