Tula para kay Cheene “Ka Nikki”

Ka Lira sang ikaw amon nakilala
Mapagros, matutom kag puno sang pag-asa
Sa malip-ot nga panahon nga kita nag-inupdanay
Ang amon pamatyag dugay na kita nagkilalahay

Kay ang imo hulag daw kaangay sang Isa ka pispis sa lasang
Nga maka upod sa huyop sang hangin kag ano man nga masumalang
Ang imo nga mga yuhom kag hulagway
Sa mga kaupod kag masa nagahatag sang kalipay

Sadtong Setyembre 14 tuig dosmil beinte uno
Naglanog sa balita ang Indi maayo nga natabo sa imo
Isa ikaw sa apat ka mga matuod nga hangaway nga nautas ang kabuhi
Sa inaway banwa para itib-ong ang ginapigos kag ginahimislan nga mga sahi

Kabalo guid kita nga nagakasubo ang bilog nga rebolusyonaryo nga kahublagan
Subongman ang imo pamilya, himata kag mga abyan
Sa imo hinali nga pagtaliwan
Apang ang imo mga dugo magapabilin nga abono kag iwag sa kadam-an

Ka Lira sa imo nga kamatayon
Kamatayon nga makabig naton kaangay ka bug-at sang bukid Canlaon
Kay bisan ano nga porma (nagmasakit, katigulangon, napatay sa inaway) ang imo pagtaliwan
Patay buhi nimo ini ginhalad para sa katawhan

Ka Lira ikaw padayon nga handurawon
Magaabot gid ang tini-on kag malab-ot ang imo handum
Handum man sang tanan nga madugay na ginahimakasan
Agud maangkon Ang matuod nga demokrasya kag kahilwayan!

Magapabilin ka nga buhi sa amon paminsaron kag tagipusuon
Simbolo ikaw sang matuod nga anak sang nasyon
Salamat sa imo bulawan nga panahon
Mabuhay ang REBOLUSYON!!!

Sa tanan nga martyr sang Ilog
Mataas nga pagsaludar kag pagpasidungog!

Gikan sa imo nga abyan

Tula para kay Cheene “Ka Nikki”