Datos | September 2021: Nanlaban, kampanya ng estilong-tokhang na pangmasaker at pamamaslang ng berdugong PNP

, ,

Download here
Pilipino: PDF

Datos | September 2021: Nanlaban, kampanya ng estilong-tokhang na pangmasaker at pamamaslang ng berdugong PNP