Badyet para sa 2022, ginratsada

,

Masunod sa mandu ni Rodrigo Duterte, madasigan nga gin-aprubahan sang iya mga alipures sa Kongreso sang Septyembre 30 sa ikaduha kag ikatlo nga pagbasa ang ginaproponer nga badyet para sa 2022 bisan pa napun-an ini sang anomalya.

Ang ₱5.02 trilyon nga ginaproponer nga badyet ang pinakadaku sa kasaysayan sang pungsod. Kabahin sini ang ₱8.2 bilyong badyet sang Office of the President. Masobra katunga sini (₱4.5 bilyon) amo ang para sa “intelligence and confidential funds” nga wala ginapubliko kon paano ginagamit.

Nagamurahag man ang pagpanonto sa pagsabat sa pandemya kag pangpubliko nga ikaayong lawas sa pihak sang pagkahagmak sang pungsod sa hatay-hatay sang Covid-19. Wala sang gintalana nga badyet para sa bag-o nga kagamitan o imprastruktura sang 72 pangpubliko nga ospital, sa pihak nga nagakadunlan na ang mga ini sa pagbaton sang mga pasyente nga may Covid-19. Wala man sang kapareho nga badyet para sa Research Institute for Topical Medicine nga isa sa pangunahon nga mga nagaproseso sang mga testing para sa Covid-19.

Lakip sa mga ginsapsapan sang badyet ang Philippine General Hospital, nga gintalanaan lang sang ₱5.66 bilyong badyet. Ginbuhinan man sang ₱14 bilyon ang badyet sa kagamitan kag operasyon sang 64 pampublikong ospital.

Wala man sang pondo para sa benepisyo sang mga mamumugon sa ikaayong lawas nga ara sa atubang sang away sa pandemya. Ginbuhinan man ang daan na nga kulang nga badyet para sa mga serbisyo sa ikaayong lawas kag mga gamit pareho sang mga personal protective equipment. Ang pondo naman para sa mga booster shot nga bakuna ginkabig nga di-programado kag pangitaan pa sang pondo, o indi gani pagautangon pa.

Badyet para sa 2022, ginratsada