May balatian nga mga Pulang hangaway, tulog nga ginmasaker

,

Ginreport sang mga yunit sang Bagong Hukbong Bayan (BHB) ang hayagan nga pagbastos sang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa internasyunal nga makatawong layi sa pagmasaker sa apat ka Pulang hangaway sa Negros. Duha ka hangaway sa Cordillera ang gindukot kag ginatortyur para “magsurender.”

Wala sa kahimtangan nga magbato kag nagakatulog ang apat ka Pulang hangaway sang patyon sila sang mga tropa sang 303rd IBdePA sa Hacienda Builders, Barangay San Pablo, Manapla, Negros Occidental sang Septyembre 30, alas-2 sang kaagahon. Nagdayon ang apat sa amo nga lugar para magpaayo sa trangkaso.

Ginpasidunggan sang BHB-Negros ang apat nga martir nga sanday Marilyn Badayos (Ka Monet), Rudy Carbajosa (Ka Brod), Ronilo Desabille (Ka Wowie) kag Rufino Bocaval (Ka Simo).

Isa ka bulan na nga ginatago sang 503rd IBdePA ang mag-asawa nga Rica Llanes kag Daniel Ladawan, Jr., nga gindukot sang mga tropa sini sang Agosto 7. Ang mag-asawa nga Pulang hangaway makipagkita sa ila mga paryente. Nahunong sila sa hedkwarters sang 503rd IBde sa Calanan, Tabuk City, Kalinga kag ginadingutan sang kinamatarung nga may abugado kag makita sang pamilya.

Pagpatay. Ginpangluthang sang mga elemento sang 9th IDPA si July Barotillo, anay lider sang grupong Bayan, sa iya balay sa Barangay Lamon, Goa, Camarines Sur sang Oktubre 1. Siya nagatindog nga Barangay Secretary sang ila lugar.

Pag-aresto. Nakakulong sa himu-himo nga kaso sang pagpatay ang boluntir titser sang eskwelahang Lumad nga si Lorena Sigua. Gin-aresto siya sang Septyembre 19 sang mga pulis sa dulunan sang banwa sang Marilao kag San Jose del Monte sa Bulacan.

Anum ka sibilyan ang iligal nga gin-aresto sang militar sa Masbate pagkatapos nga bansagan mga katapu sang BHB. Gin-aresto sang Septyembte 26 si Chito Huligañga sa Barangay Nainday, Placer. Malisyoso nga ginaakusar ang biktima bilang mataas nga upisyal sang BHB.

Antes sini, gin-aresto sanday Michael Funelas, Myra Letada, Maricris Letada, Sheryl Salazar kag Vicky Ontog sang Septyembre 23 sa Barangay Piña, San Jacinto.

Sa report sang BHB-South Central Negros sang Oktubre 4, gin-aresto sang mga suldado ang mangunguma nga si Pedro Montecino kag anak sini nga si Christopher sa Sityo Kubay-Anahaw, Barangay Carabalan, Himamaylan City. Tubtob subong uyat sang 94th IBPA ang mag-amay.

Gin-aresto sang mga pulis kag militar sa himu-himo nga mga kaso sanday Lino Baez sang Bayan-Batangas kag Willy Capareño sang Anakpawis-Batangas sa ginadayunan nga balay sa Manggalang 1, Sariaya, Quezon alas-2 sang aga sang Oktubre 6. Ginapangita pa sang ila mga pamilya kon sa diin sila.

Pambobomba. Makapila ka beses nga naghulog sang bomba ang Philippine Air Force (PAF) sa Barangay Dungeg, Sta. Teresita, Cagayan sang Septyembre 21 nga labing nakaapekto sa ulumhan kag pangabuhian sang mga mangunguma.

Sa Northern Samar, gin-istraping kag ginhulugan sang 6 bomba sang militar gamit ang FA-50 fighter jet kag iban pang eroplano panggera sa San Francisco, Las Navas sang Septyembre 16. Naglawig ang pagpamomba sang halos pito ka oras nga nagtulod sa mga residente nga temporaryo magbakwit sa kaiping nga baryo.

Sa masunod nga adlaw, naghulog man ang PAF sang bomba kag nag-istraping sa Barangay E. Duran, Bobon. Natulod ang may 2,000 residente nga temporaryo magbakwit sa sentro sang Bubon.

May balatian nga mga Pulang hangaway, tulog nga ginmasaker