Mga armas sa brutal nga pagpamomba ug istraping

,

Ilalum sa pasistang rehimeng Duterte, gisugdan ang brutal nga taktika sa paggamit og mga drone, helikopter ug fighter jet sa pagpamomba ug pagpang-istraping sa gyerang kontra-insurhensiya.

Sa milabayng mga tuig, wala ug too ang pagpalit sa Armed Forces of the Philippines (AFP) og mga gamit aron pakusgon ang “superyoridad sa kahanginan” niini. Gatusan ka bilyong piso ang giusik-usikan alang sa pagpalit og mga drone, helikopter, fighter jet, rocket, kanyon, ug bomba. Ginapagawas nga kabahin kini sa “modernisasyon” sa mga kahimanang militar alang sa pagpangandam sa pagdepensa batok sa interbensyon sa South China Sea. Ang tinuod, dakung bahin niini ginagamit sa todo-gyera batok sa katawhan sa kabanikanhan.

Sa kasamtangan, adunay 17 ka medium-altitude long-endurance drone ang AFP, lakip ang walo ka Hermes 450 ug siyam ka Hermes 900. Gipalit kini sa kumpanyang Elbit Systems sa Israel nga kasosyo sa US. Dugang pa dinhi ang dili moubos sa 15 ka ScanEagle drone sa AFP. Ginagamit ang maong mga drone para sa estratehikong pagsarbeylans sa lapad nga erya.

Aduna usay mas gamay nga drone sama sa Raptor 1, Knight Falcon 1, ug RQ-11 Raven 3 sa arsenal sa AFP nga mas ubos ang kapasidad ug kayang mosulbong sa maksimum nga 5 kilometro. Adunay gagmay nga quadcopter (upat ka elisi) nga mas ubos ang lupad ug ginagamit kaabag sa mga operasyong taktikal. Adunay nakatakdang ideliber nga 1,066 ka ingon niini quadcopter. Kaabag usab sa AFP ang mga pwersang militar sa US nga nagagamit og mga drone nga ginakontrol gikan sa base niini sa kampo sa Zamboanga City.

Ang mga drone mao ang mga eroplano nga walay sakay nga tawo nga distansyang ginakontrol pinaagi sa satelayt o radyo. Karga niini ang kusog nga electro-optical camera (nagakuha og litrato), infrared thermal imaging camera (nagakuha og litrato gamit ang temperatura) ug lain-laing gamit para sa pagsarbeylans sa yuta. Wala pa sa arsenal sa AFP ang mga armadong drone, ingonman adunay mga taho gikan 2018 nga adunay mga drone nga nagahulog og bomba. Sa kasamtangan, subsub ang paggamit sa mga drone sa intelidyens, sarbeylans, rekonaysans (o pagsubaybay) ug “target acquisition” o pagpangita sa target. Nagagamit usab ang AFP og mga de-pilotong eroplanong Cessna nga adunay dalang himan pangsarbeylans.

Ginagamit sa AFP sa pagpamomba ang mga helikopter iggugubat sama sa MD-520MG ug Agusta Westland (AW 109). Sa kasamtangan, gunit sa AFP ang 13 ka AW 109 ug 15 ka MD-520MG. Nagahulog og bomba ang maong mga helikopter gamit ang 6-7 ka rocket nga adunay dayametro o taba nga 2.75 pulgada ug gibug-aton nga 15 ka kilo ang matag usa. Aduna usay mga rocket nga Hydra nga 6.2 kilo. Nagagamit usab ang AFP og mga Sikorsky nga helikopter nga mamahimo usang kargahan og masinggan arong mang-istraping.

Ginagamit usab sa AFP sa pagpamomba ang mga eroplanong iggugubat sama sa FA-50 fighter jet (nga gipalit niadto pang 2014) ug A-29B Super Tucano (nga pagasugdang gamiton sa 2023 human ang panahon sa pagbansay). Ang FA-50 kayang molupad sa gipaspason nga 1,837.5 kph (kilometro kada oras), samtang ang Super Tucano adunay gipaspason nga 590 kph. Adunay kapasidad ang maong mga eroplano nga magkarga og hangtud pito ka dagkung bomba. Mipalit ang AFP og mga bombang AGM-65 Maverick nga adunay gibug-aton nga 210-304 kilo (katugbang sa 4-6 nga sakong bugas). Nagagamit usab ang AFP og mga eroplanong Bronco, OB-12 ug Marchetti jet sa pagpanghulog og bomba. Ginahulog ang bomba subay sa impormasyon nga nakuha sa mga drone.

Gawas sa pagdala og bomba, ang maong mga eroplanong iggugubat mamahimo usab nga magdala og mga rocket. Ginakab-itan usab kini og M61 Vulcan nga masinggan nga adunay kapasidad nga awtomatikong moapagula og 6,000 ka bala sa usa ka minuto. Ang pagpang-istraping ginahimo bisan walay tino nga target. Ginabutang niini sa peligro ang kinsamang maigo niini ug nagaguba sa mga kahoys, tanum ug uban pa. Ang maong pagpang-istraping kabahin sa taktika aron manghadlok sa mga anaa sa yuta ug pakusgon ang buut sa ilang kaugalingong tropa.

Ang mga rocket ug bomba usa ka hilabihan ka kusog nga klase sa armas. Sa gyera, kasagarang ginagamit kini sa lig-ong target nga adunay kusog nga depensa sama sa mga kampong militar o mga barkong iggugubat. Ang usa ka bombang 500-libra kayang magpahagba og usa ka bilding o kaya mobangag sa yuta sa gilalumong 15 feet ug 30 feet gilapdon. Labaw nga magun-ubon ang maong mga bomba kung pagakab-itan og “proximity fuse” nga nagapabusikad sa bomba ayha pa kini modapat sa yuta.

Kinahanglan usab nga hisgutan ang walay puas nga paggamit sa AFP sa mga kanyong howitzer. Ang maong mga kanyon ginakargahan og mga bombang 105mm (13 kilos) o 155mm (43.7 kilos). Ang 105mm kayang paluparon sa gilay-ong 11 ka kilometro, samtang 23.5 kilometro ang pwedeng luparon sa 155mm. Ang maong mga kanyon adunay ligid ug ginaguyod sa mga trak sa militar ug kasagarang ginapwesto sa gilid sa mga baryo. Ang matag pagbuto niini nagbunga og grabeng kahadlok sa mga residente.

Mga armas sa brutal nga pagpamomba ug istraping