Mga opensiba, gilunsad sa BHB-Negros

,

Naglunsad og operasyong isnayp ang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Central Negros batok sa detatsment sa militar sa Barangay Budlasan, Canlaon City, Negros Oriental niadtong Setyembre 22. Gilunsad ang armadong aksyon isip paghatag hustisya sa pagmasaker sa mga mag-uuma sa maong lugar niadtong Marso 2019. Usa ka sundalo sa 62nd IB ang napatay sa armadong aksyon.

Giatake sa BHB-South Central Negros ang nakabulag nga nag-operasyong yunit sa 94th IB sa Sityo Kubay-Anahaw, Barangay Carabalan, Himamaylan City niadtong Oktubre 1. Upat ka sundalo sa 94th IB ang samaron sa 10-minutong panagsangka.

Sa Camarines Sur, giisnayp sa BHB-East Camarines Sur ang nag-operasyong tropa sa 83rd IB sa Barangay Scout Fuentebella, Goa niadtong Oktubre 1. Usa ang napatay nga sundalo.

Napatay sa operasyong partisano sa BHB-Albay ang upisyal sa paniktik sa Philippine National Police-Guinobatan sa Barangay Peñafrancia, Daraga niadtong gabii sa Setyembre 25. Nalambigit ang maong upisyal sa pagtukod og kutay paniktik sa mga komunidad ug pipila ka beses nang nagbutang sa masa sa peligro.

Mga opensiba, gilunsad sa BHB-Negros