Mga protesta

,

World Hunger Day. Nagprotesta ang mga aktibista nga mangunguma sang Oktubre 16 sa atubang sang Mega Q-Mart sa Quezon City bilang pagdumdom sa World Food Day nga ila ginbansagan World Hunger Day (Adlaw sang Gutom). Ginhangkat nila ang mga kandidato sa eleksyon 2022 nga himuon nga kabahin sang ila adyenda ang pagpresentar sang “kongkretong solusyon sa permanente nga krisis sa pagkaon kag sektor sang agrikultura, nga dapat nakabase sa prinsipyo sang pang-ekonomya nga independyente kag pagsalig sa kaugalingon.”

Untaton ang proyektong reklamasyon sa Cebu. Naglunsar sang protesta sa dagat ang mga mangingisda kag mangunguma sa Calajoan, Minglanilla, Cebu sang Oktubre 15 para pauntaton ang operasyon sang kwari kag plano nga reklamasyon sa lugar. Ginkundenar nila ang pag-aprubar sang lokal nga gubyerno sa 100-ektaryang proyekto nga reklamasyon nga Ming-Mori. Nagakabalaka sila sa mahimo nga mangin epekto sa kapalibutan kag ila pangabuhian. Subong man, ginreport nila ang padayon nga operasyon sang kwari sa kabukiran sang Minglanilla.

Protesta sang mga elektrisyan. Nagprotesta sang Oktubre 11 sa atubang sang upisina sang Department of Labor and Employment ang mga mamumugon sang Hypervolt Contractor Corporation agud kundenahon ang ulihi kag iligal nga mga buhin sa ila sweldo kag kawad-on sang benepisyo sang kumpanya. Ang Hypervolt kontraktor sang mga elektrisyan nga nagadumala sa pagkabit kag pag-areglo sa linya sang kuryente.

Ayuda, bakuna indi demolisyon. Nagtipon ang Kadamay sang Oktubre 9 sa atubang sang Department of Interior and Local Government sa Quezon City agud iduso ang “zero demolition” o pag-untat sa tanan nga demolisyon ilabi na sa panahon nga mayorya nagaantus dulot sang pandemya kag krisis sa ekonomya. Ginreport nila nga may 50,000 imol ang posible madulaan sang puluy-an sa Metro Manila bangud sa pamahug sang demolisyon.

Kadalag-an sang kooperatiba sa kuryente sa Benguet. Madinalag-on nga napahalin sang mga empleyado sang Benguet Electric Cooperative ang idu-ido sang Malacañang nga si Ana Marie Rafael nga pilit ginbutang sang National Electrification Authority bilang pangkabilugan nga manedyer sadtong Hulyo 29 pa. Napatalsik si Rafael pagkatapos sang mga protesta nga ginlunsar sang mga empleyado sa Baguio City nga gintambungan sang ginatos ka tawo.

Mga protesta