Ubos nga presyuhan sa Dolefil

,

Gibatikos sa Unyon sa mga Manggagawa sa Agrikultura (UMA) ang taho sa Philippine Statistics Authority (PSA) niadtong Oktubre 4 nga nagsulting ang pinya ang “labing haum nga panginabuhian nga produktong pang-agrikultura alang sa mga Pilipinong mag-uuma.” Gipanghimakak kini sa liboang mag-uuma sa pinya sa Polomolok ug Tupi sa South Cotabato nga nakapailalum sa mga kontrata sa contract growing sa Dole Philippines (Dolefil) ug obligadong sa kumpanya ang tanan ilang ani.

Matud sa UMA, ginapalit sa Dolefil ang mga pinya sa presyong ₱5 kada kilo lamang ug dili ₱19.37 kada kilo sama sa ginasulti sa PSA. Sa ingon niining presyuhan, ilusyon ang ginasulti sa PSA nga mikabat sa ₱658,097 ang abereyds nga netong kita sa mga mag-uuma kada ektarya sa pinya niadtong 2020.

Sa aktwal, anaa sa ₱202,100 lamang ang inisyal nga kita sa mga mag-uuma sa kada ektarya sa pinyahan. Anaa sa abereyds nga 40,422 kilo ang ilang naaning pinya kada tuig.

Sulod sa tulo ka tuig nga siklo sa pagtanum, mikabat lamang ang kita sa mga mag-uuma og ₱404,220 (18 ka bulan ang ginaihap ayha maani ang usa ka tanum). Sa aktwal, nagakita lamang og ₱134,740 kada ektarya ang mag-uuma. Kung ikibhang ang gastos sa produksyon nga ₱124,881, mogawas nga ₱154,458 ang netong kita sulod sa tulo ka tuig o ₱4,290.50 kada bulan.

Sa pikas bahin, halos dobleng mas daku ang nataho nga tubong ginahuthot sa Dolefil gikan sa mga mag-uuma sa milabayng mga tuig—₱284,273 kada ektarya sulod sa tulo ka tuig nga crop cycle o ₱94,757 kada ektarya.

Ubos nga presyuhan sa Dolefil