Mga biktima sa Odette, pugos nga gipapanday sa detatsment

,

Gitaho sa Bagong Hukbong Bayan-Central Negros niadtong Disyembre 28, 2021 ang pagpanghadlok ug pagpamugos sa mga elemento sa 62nd IB sa mga residente sa Guihulngan, Negros Oriental aron unahon ang pag-ayo sa detatsment sa militar nga nadaut sa bagyong Odette. Kini bisan og wala pa naayo sa mga lumulupyo ang kaugalingon nilang guba nga mga balay. Imbes nga tabangan, giakusahan pa sa mga sundalo nga mga tigsuporta sa BHB ang mga residenteng nagtinabangay aron ipabarog-balik ang ilang komunidad.

Sa Tapaz, Capiz ug Calinog, Iloilo niadtong Disyembre 14-27, 2021 gibalikan sa mga sundalo ug pulis ang mga baryong ilang giatake niadtong 2020 kung asa gimasaker ang siyam ka Tumandok. Nagpakaylap og balita ang mga pasista nga adunay mahitabong ikaduhang “round” ang masaker. Nanghulga usab sa pag-aresto sa pipila ka iladong lider sa mga lumad. Tungod sa kahadlok, gibyaan sa 160 ka residente ang ilang komunidad.

Sa Gonzaga, Cagayan niadtong kaadlawon sa Disyembre 25, 2021 gipusil patay sa gidudahang mga ginsakpan sa 77th IB ang lider-mag-uuma nga si Ray Basquez samtang nagsaulog sa Pasko uban ang iyang pamilya. Anaa sulod sa iyang balay sa Barangay Flourishing ang biktima dihang gipusil. Supak si Basquez sa makakawon nga mina sa black sand sa ilang lugar.

Gipatay usab sa mga sundalo sa 901st IBde ang 40-anyos nga maglulubi nga si JB Bon, residente sa Barangay Baya sa Ragay, Camarines Sur niadtong Disyembre 12, 2021. Gipagawas sa mga sundalo nga myembro kuno siya sa BHB nga napatay sa panagsangka sa kasikbit nga barangay sa Salvacion.

Mga biktima sa Odette, pugos nga gipapanday sa detatsment