Mga protesta

,

Ayuda alang sa mga biktima sa Odette. Nagprotesta sa Boy Scout Circle, Quezon City niadtong Disyembre 29, 2021 ang mga demokratikong organisasyon aron ipanawagan sa rehimen ang hinanali nga paghatag og tabang sa mga biktima sa mga bagyong Odette. Gikundena nila ang kriminal nga pagpasagad sa rehimen sa milabayng kalamidad nga migun-ub sa mga prubinsya sa Visayas, Mindanao ug pipila ka lungsod sa Palawan.

Hustisya alang sa mga gimasaker nga Tumandok. Gidumdum niadtong Disyembre 30 sa mga paryente ug mga organisasyong tigpanalipud sa tawhanong katungod ang unang tuig sa brutal nga pagpatay sa siyam ka Tumandok ug pag-aresto sa 17 sa isla sa Panay. Adunay programa sa Pastrana Park sa Kalibo, Aklan ug atubangan sa upisina sa Commission on Human Rights sa Quezon City. Matud nila, lisud pa gihapong kab-uton ang hustisya alang sa mga biktima. Dugang pa dinhi, nagapadayon ang militarisasyon sa mga komunidad sa mga Tumandok kung asa walay hunong ang pagsabwag og kahadlok ug teror sa nadeploy nga militar.

Mga protesta