Pagpanghadlok sa mga sibilyan, taktika sa teroristang estado

,

Nataho niining kapaskuhan ang kaylap nga mga atake sa Armed Forces of the Philippines sa mga sibilyang komunidad sa pagsulay nga pugngan kuno ang mga panagtapok alang sa ika-53 anibersaryo sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP).

Giatake sa mga sundalo sa 75th IB ang usa ka kumbeti (kasal sa Lumad) sa Sityo Katabadan, Barangay San Roque, San Miguel, Surigao del Sur niadtong Disyembre 24 ug girakrakan ang kapin 30 ka magtatambong. Napatay sa pagpamusil ang negosyanteng si Vilma Tawede, samtang upat pa ang nasamdan. Gipagawas sa militar nga myembro sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) si Tawede.

Sa Sta. Teresita, Cagayan, gitaho niadtong Enero 4 nga gisunog sa mga sundalo sa 98th IB ang tulo ka kalapaw (payag) sa mga mag-uuma sa Sityo Bungcag, Barangay Luga. Human ang krimen, gipakaylap sa militar nga BHB kuno ang nanunog.

Sa Northern Samar niadtong Disyembre 26, 2021, ala-1 sa kaadlawon, upat ka hugna nga gikanyon sa 8th ID ang mga umahan sa utlanan sa mga barangay sa San Miguel sa Las Navas, ug Osang ug Hinagonoyan sa Catubig. Sa maong kahapunon, pugos nga gitapok sa 20th IB ang mga residente sa Barangay San Miguel, gipagunit og mga anti-BHB nga mga plakard ug gipiktsuran aron ipresenta nga boluntaryo silang misalmot sa usa ka rali kontra-PKP/BHB/NDF.

Gikanyon sa 9th ID ang palibot sa Sityo Campo Nueve, Barangay Del Carmen sa Lagonoy, Camarines Sur niadtong Disyembre 28 ug 29, 2021. Tibuok adlaw ang pagpanganyon ug dili moubos sa napulo ka bomba ang gipabuto sa militar. Tungod ninii, napugos nga biyaan sa 100 ka residente ang ilang mga balay ug mipasangtwaryo sa kapilya sa barangay. Gipatuman ang atake human ang pakyas nga pag-atake sa 83rd IB sa yunit sa BHB kung asa usa ka sundalo ang namatay ug duha ang samaron.

Pagpanghadlok sa mga sibilyan, taktika sa teroristang estado