Barikada batok sa pagpangawkaw og yuta alang sa ekoturismo

,

Subling napugngan sa mga residente sa Barangay Patungan (ngayo’y Sta. Mercedes) sa Maragondon, Cavite ang sulayng demolisyon sa ilang komunidad niadtong Enero 13 sa mga pulis, sundalo ug pribadong maton nga kakunsabo sa dagkung kapitalistang Virata ug Sy. Pipila ka tuig na silang mibarog batok sa pagpangawkaw sa yuta aron hatagag dalan ang ekoturismo ug dagkung negosyo.

Tulo ang nasamdan ug unum, lakip ang usa ka mabdos, ang iligal nga giaresto sa mga pulis ug sundalo sa bangis nga pagbungkag sa barikada sa mga residente. Kapin 1,000 ka maton ang milangkob sa tim pangdemolisyon nga miatake sa barangay ug makapila ka beses nga nagpabuto og pusil.

Nagpadangat og suporta ang lain-laing organisasyong masa sa pakigbisog sa Barangay Patungan ug hinanali nga nanawagan og imbestigasyon ug interbensyon sa lokal nga gubyerno ug mga ahensya.

Sukol Patungan!

Ang Barangay Patungan nahimutang sa baybay-dagat nga may 1,200 ka residente (kapin 350 ka pamilya) nga nag-unang nagsalig sa pagpanagat ug pag-uma. Matud sa mga residente, kapin 150 ka tuig ug pipila ka henerasyon na sa ilang pamilya ang nanimuyo dinhi.

Adunay gilapdon nga 602 ektarya ug napalibutan sa bahandianon ug maanyag nga kabukiran ug kadagatan ang Barangay Patungan. Kini ang rason kung nganong ginakawkaw sa panagkunsabuhay sa MTV Realty Corporation, gipanag-iyahan ni Maria Theresa Virata, ug Manila Southcoast Development Corporation (MSDC) sa pamilyang Sy, ang maong kayutaan.

Kaniadto pang 2012 unang nanginlabot ang MTV Realty Corporation sa barangay ug giangkon ang yuta bisan wala kiniy gipakitang titulo. Nagtukod og mga kalsada ang kumpanya ug giangkon ang mga kabukiran sa palibot niini. Sa parehong tuig, nagdeploy og pribadong mga maton sa dalan pasulod sa barangay aron kontrolon ang lihok sa mga residente.

Anaa sa 600 ka pamilya ang orihinal nga nanimuyo sa Patungan apan human ang 2012 nahimo na lang kining katunga tungod sa pagpanghadlok, pagpangilad, pugos nga demolisyon ug pagpahawa sa mga residente. Ang relokasyon nga gitanyag sa lokal nga gubyerno layo sa panginabuhian sa mga residente ug kinahanglang bayaran kada bulan.

Niadtong 2014, nabalita usab nga idemolis ang eskwelahan sa elementarya ug hayskul sa barangay aron hatagag dalan ang mga proyektong ekoturismo. Tuig 2016, nagsulay na usab nga bangis nga idemolis ang mga balay nga nakabarog sa lugar.

Padayon nga ginapakyas sa Save Patungan Now Movement ang maong mga atake ug gipakusog ang panaghiusa sa katawhan sa Patungan aron makigbisog.

Pakigbisog sa Hacienda Looc

Ang pagpangilog og yuta sa Barangay Patungan kasumpay sa ginatukod nga Hamilo Coast, nga gipanag-iyahan sa pamilyang Sy, sa Hacienda Looc sa Nasugbu, Batangas. Gitukod sa MSDC ang mga beach, suruyanan ug kondominyum sa lugar nga nagpalayas sa liboang mag-uuma.

Ang yuta sa Hacienda Looc gilangkub sa agraryong reporma sa reaksyunaryong gubyerno niadtong 1990 nga nanghatag sa mga mag-uuma sa mokabat 5,218 ektarya sa kinatibuk-ang 8,650 ektarya sa Hacienda Looc. Apan niadtong 1994, gibaligya sa gubyerno ang asyenda sa MSDC bisan langkub kini sa agraryong reporma. Mikabat sa 10,000 ka mag-uuma ug mananagat ang nagsalig sa yuta, kadagatan ug bahandianong rekurso sa asyenda.

Gihugpong sa Ugnayan ng Mamamayan Laban sa Pangwawasak ng Kalupaan sa Hacienda Looc ang pagsukol sa mga komunidad gikan dekada 1990. Naglunsad kini og mga karaban ngadto sa Maynila, mga piket ug barikada ug nakiglantugi sa ligal nga pakigbisog sa Department of Agrarian Reform ug mga ahensya sa gubyerno.

Miani og lapad nga suporta ang pagsukol sa Hacienda Looc. Gisuportahan sila sa mga relihiyoso, mga estudyante gikan Maynila ug uban pang sektor.

Isip pagpanalipud sa mga mag-uuma ug mananagat, gidisarmahan sa Bagong Hukbong Bayan ang mga armadong maton sa gitukod nga resort ni Henry Sy sa Hacienda Looc niadtong Enero 2017. Nakumpiska sa duha ka reyd ang 42 ka armas.

Barikada batok sa pagpangawkaw og yuta alang sa ekoturismo