Hustisya para nilang Ka Kaye ug Ka Bok!

,

Buhi dihang nadakpan silang Sandra Reyes (Ka Kaye) ug Menandro Villanueva (Ka Bok) niadtong Disyembre 24, 2021 sa nahitabong engkwentro sa Mabini, Davao de Oro tali sa mga Pulang manggugubat ug berdugong 10th ID, matud sa taho sa Komisyon sa Mindanao sa Partido Komunista ng Pilipinas. Pagkaugma, gibalita sa 10th ID nga napatay kuno si Ka Kaye sa panagsangka apan wala mahisguti ang mahitungod sa kahimtang ni Ka Bok.

Sa misunod nga mga adlaw, nagpagula ang 10th ID og cartographic sketch sa nawong ni Ka Bok ug pasubli-subli nga nagpagarpar nga hapit na kuno siyang madakop, lakip ang uban pang lider ug kadre sa rehiyon sa Southern Mindanao tungod sa ilang todo-largang “operasyong paggukod.” Subli-subli kining nagpabuto og 105mm howitzer aron ipagawas nga adunay panagsangka tali sa AFP ug BHB.

Niadtong Enero 6, gideklara sa 10th ID nga napatay kuno si Ka Bok sa engkwentro niadtong Enero 5. Ang tinuod, gunit na nila si Ka Bok o ang iyang lawas sulod sa 12 ka adlaw. Dili layong gitortyur siya ayha brutal nga gipatay. Sa taho mismo sa 10th ID, nakahiagum og daghang samad pinusilan ang iyang patayng lawas.

Hugot nga gikundena sa rebolusyonaryong kalihukan ang brutal nga pagpatay sa AFP nilang Ka Bok ug Ka Kaye ug ang pagpamakak niini. Gisiguro sa PKP nga papanubagon ang kinsamang responsable sa pagpatay sa duha.

Kapin lima ka dekada nang nag-alagad sa katawhan si Ka Bok. Yawe siya sa inang-ang nga pag-abante sa rebolusyonaryong kalihukan sa Southern Mindanao ngadto sa usa sa pinakakusog nga rehiyon sa Partido ug BHB. Samtang, sukad nga maorganisa sa Ateneo de Davao si Ka Kaye tibuok panahon siyang nag-alagad sa masang mamumuo, mag-uuma ug Lumad sa rehiyon. Usa siya ka organisador ug mahinungdanon ang nahimong papel sa pagpaulbo sa mga welga ug aksyong masa sa rehiyon sa Southern Mindanao.

Hustisya para nilang Ka Kaye ug Ka Bok!