Mag-asawa nga aktibista sa Sorsogon, ginpatay

,

Tatlo ka mangunguma ang ginpatay kag pinamilya ang biktima sang nagkalainlain nga kaso sang kalakasan sang armadong tinawo sang rehimeng US-Duterte sa nagtaliwan nga duha ka semana.

Sa Sorsogon, ginluthang kag napatay ang mag-asawa nga sanday Silvestre Fortades, Jr., 70, kag Rose Marie Galias, sang ginapatihan mga tinawo sang militar sa Barangay San Vicente, Barcelona, sang Enero 15. Mga myembro sang Anakpawis Partylist kag Samahan ng mga Magsasaka sa Sorsogon ang mag-asawa.

Antes sini, gin-aresto kag ginkulong sang Disyembre 9, 2021 sa Barangay Sta. Lourdes sang pareho nga banwa ang karpintero nga si Vicente Laguidao pagkatapos akusahan nga katapu sang Bagong Hukbong Bayan (BHB).

Napatay man sa pagpangluthang sang mga tinawo sang 62nd IB si Arnold Suerte sa Sityo Manlibod, Barangay Sandayao, Guihulngan City sadtong Enero 15. Pilason kag ginkulong ang duha pa ka sibilyan nga sanday James, France, kag isa ka menor de edad. Gintortyur kag gin-aresto man ang residente nga si Ritchie Sabeleo. Pagkatapos sang krimen, ginbalita sang militar nga napatay sa engkwentro si Suerte.

Antes ang insidente, ginsulong kag ginhalughog sang pareho nga yunit militar ang anum ka balay sa kaiping nga Sityo Natoling, Barangay Budlasan, Canlaon City. Bilog nga kaagahon nga ginkugmat sang mga suldado ang magpamilya nga Corson kag Montefalcon, lakip ang pila ka bata, isa nga may diperensya kag isa ka walo ka bulan nga nagabusong.

Ginreport man sang BHB-Negros sang Enero 16 ang pareho nga kaso sang pagsulod sa Sityo Tuko Gamay, Barangay Trinidad sa Guihulngan City, kag pataratas nga pagpangluthang sa Sityo Mamballo, Barangay Quintin Remo, Moises Padilla sa Negros Occidental.

Sa Bacolod City sang Enero 6, gindukot sang gindudahan mga elemento sang estado si Joyna Lacio Sabanal sa Fortune Towne, Barangay Estefania. Ang biktima asawa sang bilanggong pulitikal nga si Roger Sabanal.

Samtang sa Tabuk City, Kalinga, gindakup sang duha ka pulis ang lider-mangunguma nga si Domingo Sebastian sang Enero 10 sang alas-8 sang gab-i sa Barangay Bulo. Si Sebastian mamumugon sa uma nga myembro sang Danggayan Dagiti Mannalon ti Isabela.

Sa kaangut nga balita, ginbasura sang Enero 3 sang korte sa Bayombong, Nueva Vizcaya ang himu-himo nga kaso batuk sa mga aktibista kag mangunguma nga sanday Francis Esponilla, Romar Busania kag Michael Gatchalian. Arbitraryo nga gin-aresto sa isa ka tsekpoynt ang tatlo sang Mayo 2015 sa Diadi sa pareho nga prubinsya. Mga myembro sila sang Timpuyog Dagiti Mannalon iti Quirino kag Bayan Muna Partylist.

Mag-asawa nga aktibista sa Sorsogon, ginpatay