Opensiba sang BHB sa South Cotabato, pagdepensa sa Lumad T’boli

,

Magkasunod nga mga opensiba ang ginlunsar sang Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Far South Mindanao bilang pagdepensa sa pumuluyo nga T’boli nga biktima sang kalakasan militar sang Armed Forces of the Philipines (AFP).

Gin-ambus sang mga Pulang hangaway ang nagaoperasyon nga yunit sang 38th IB sa Barangay Tudok, T’boli sang Disyembre 31, 2021. Sa pauna nga report, indi magnubo sa pito ka suldado ang napatay kag tatlo ang napilasan.

Masunod nga adlaw, ginpalukpan sang BHB ang isa ka kolum sang 11th Special Forces Battalion (SFB) sa mabukid nga bahin sang pareho nga barangay. Lima ka suldado ang napatay kag duha ang napilasan.

Gindeploy ang mga yunit sang BHB pagkatapos maghulog sang 12 bomba sang Disyembre 30 sang kaaganhon sa Sityo Busong-Apang. Nagtupa ang mga bomba sa mga ulumhan sang Lumad T’boli nga pila ka metros lamang ang kalayuon sa sentro sang baryo. Ginguba sini ang kalinong sang komunidad kag nagdulot sang kakulba sa mga sibilyan. Pagkatapos sini, nagdeploy ang AFP sang mga suldado halin sa 38th kag 11th SFB para maghalughog sa amo nga lugar.

Subong nagapadayon ang nakapokus nga operasyon militar sa mga barangay sa dulunan sang Kiamba, Sarangani kag T’boli, South Cotabato. Ang mga lugar nga ini sakup sang mga konsesyon sang 88 Kiamba Mining Development Corporation, Inc. kag Kiamba Mining Corporation.

Opensiba sang BHB sa South Cotabato, pagdepensa sa Lumad T’boli