Pasista kag binuang ang mga pagdumili sa mga indi bakunado

,

Nagadiskrimina, pasista, pabudlay kag labaw sa tanan, wala sang pulos kag binuang ang mga polisiya nga nagapresyur sa mga indi bakunado. Hayagan nga ginadumili sang magkaangut nga mga polisiya nga “no vax, no labas,” “no vax, no ride,” “no vax, no entry,” kag iban pa nga nagadumili sa paghulag sang daku nga bahin sang populasyon kag nagadingot sa ila sang ila mga basehan nga kinamatarung kag serbisyo sosyal.

Sang Enero 11, ara sa 48.45% pa lang sang target nga populasyon (70%) ang bakunado sang duha ka beses kag 75% ang nainiksyunan sang isa ka dosis.

Ginpapanaog ni Duterte ang mga polisiya batuk sa mga indi bakunado para itago ang pagpatumbaya sang iya rehimen sa sektor sang ikaayong lawas kag kapalpakan sang pangkabilugan nga sabat sini sa pandemya. Ginatago sang tikang nga ini ang pagbalibad sang rehimen nga abagahon ang gasto sa mass testing, contact tracing, pagpauswag sa mga pasilidad sa ikaayong lawas, pagbulong sa mga nalatnan kag paghatag sang ayuda sa pangabuhian sa minilyon nga nagaantus nga pumuluyo.

Sang Enero 15, nagprotesta ang mga myembro sang Bayan-Panay sa atubang sang cityhall sang Iloilo City para pakamalauton ang ginpagwa sang lokal nga gubyerno nga nagpatuman sa iligal kag kontra-pumuluyo nga polisiya nga “no vax, no labas” ni Duterte. Gindumilian sang mga upisyal diri ang paggwa sang indi bakunado luwas kon magpakita sila sang negatibo nga RT-PCR test nga ginkuha sa nagligad nga tatlo ka adlaw.

Pasista kag binuang ang mga pagdumili sa mga indi bakunado