Pasista ug hinungog ang mga restriksyon sa mga dili bakunado

,

Madaugdaugon, pasista, paantus ug labaw sa tanan, walay pulos ug hungog ang mga palisiya nga mipig-ot sa mga dili pa bakunado. Dayag nga gibawal sa magkalambigit nga mga palisiyang “no vax, no labas,” “no vax, no ride,” “no vax, no entry,” ug uban pang nagabawal sa lihok sa dakung bahin sa populasyon ug naghikaw kanila sa ilang mga batakang katungod ug katilingbanong serbisyo.

Niadtong Enero 11, anaa sa 48.45% pa lang sa target nga populasyon (70%) ang nabakunahan sa duha ka dosis ug 75% ang naturukan sa usa ka dosis.

Gipahamtang ni Duterte ang mga palisiya batok sa mga dili bakunado aron itago ang pagpasagad sa iyang rehimen sa sektor sa panglawas ug kapalpak sa pangkinatibuk-ang tubag niini sa pandemya. Ginatabunan sa maong lakang ang pagbalibad sa rehimen nga abagahon ang gastos sa mass testing, contact tracing, pagpalambo sa mga pasilidad sa panglawas, pagtambal sa mga natakdan ug paghatag og ayudang kakitaan sa minilyong katawhang naglisud.

Niadtong Enero 15, nagprotesta ang mga myembro sa Bayan-Panay atubangan sa city hall sa Iloilo City aron makmakon ang gipagula nga ordinansa sa lokal nga gubyerno nga nagpatuman sa iligal ug kontra-katawhang palisiyang “no vax, no labas” ni Duterte. Gibawal sa mga upisyal dinhi ang paggawas sa dili bakunado gawas kung magpakita sila og negatibong RT-PCR test nga gikuha sa milabayng tulo ka adlaw.

Pasista ug hinungog ang mga restriksyon sa mga dili bakunado