Presyo sang mga balaklon, ginpataasan sang estado

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Ginpataasan sang Department of Trade and Industry (DTI) ang presyo sang nagapanguna nga balaklon pagkatapos sini nga aprubahan sang Enero 27 ang mas mataas nga bag-o nga mga suggested retail price (SRP o suhestyon nga reteyl nga presyo) sang 73 basehan kag nagapanguna nga mga balaklon.

Kumparar sa ulihi nga listahan sang SRP nga ginpagwa sang DTI sang Agosto 29, 2021, natalana nga magataas sang halin 1-10% ang presyo sang mga balaklon, lakip ang mga delata nga sardinas kag produktong karne, gatas, tinapay, nudels, asin, habon panglaba kag pangpaligo, tubig nga ara sa botelya, kandila kag baterya.

Sa kabilugan, mahimo nga magalab-ot sa ₱1.25 ang dugang nga presyo sa nagkalainlain nga mga delata nga sardinas: ₱2.25 sa mga produktong gatas; ₱3.50 sa isa ka putos nga tinapay; ₱0.25 sa nudels; ₱1.45 sa asin; ₱2.25 sa habon panglaba; ₱4 sa nakabotelya nga tubig; ₱15 sa kandila; ₱1.5 sa meat loaf; ₱3 sa karne norte; ₱1.5 sa beef loaf; ₱1.25 sa habon pangpaligo; kag ₱17.25 sa baterya.

Pagabatyagon ang dugang nga presyo sang mayorya sang masobra 18.6 milyon nga pinakaimol nga pamilyang Pilipino ukon 81.8 milyon katawo nga gamay lang ang ginakita. Lakip sa ila ang 2.9 milyon pamilya nga nagakita lang sang ₱11,000 panubo kada bulan.

Pagaabagahon man ini sang 8.4 milyon pamilya nga nagakita sang ₱11,000-₱22,000, kag 7.6 milyon pamilya nga nagakita sang ₱22,000-₱44,000. Ginatantya nga nagalab-ot sa ₱10,071 ginatalana sang mga pamilya nga ini sa pagbakal sang mga pagkaon kag basehang kinahanglanon kada bulan. Tuman ka kulang ang ila nga ginakita para pun-an ang pinakabasehan nga mga kinahanglanon sang isa ka lima-katawo nga pamilya.

Gin-anunsyo ang pagtaas sang mga presyo pagkatapos ginpabugal sang rehimen nga sige-sige nga naganubo ang porsyento sang implasyon sa nakaligad nga pila ka bulan. Bisan pa man, ang pagnubo nga ini dulot pangunahon sang paghina sang demand nga bunga sang disempleyo, pagbagsak sang kita, pagkaubos sang natipon kag mas manubo nga paggasto sang mga pamilya. Sa kabilugan, nagbagsak sang masobra 5% ang paggasto sang mga pamilya para sa ila konsumo sang ulihing kwarto sang 2021 kumparar sa ikatlo nga kwarto.

Sa wala sang patugsiling nga pagtaas sang mga presyo, ginalauman nga labi pa mabudlayan ang mga pamilya nga tuman ka kulang na ang kita para abuton ang nagakaigo nga nutrisyon. Suno sa isa ka pagtuon sang Foodlink Advocay Cooperative, ginatantya nga kinahanglan sang isa ka pamilya nga Pilipino nga may lima ka myembro sang ₱14,368 kada bulan para sa nagakaigo kag masustansya nga pagkaon sandig sa Pinggang Pinoy. Ang Pinggang Pinoy isa ka ubay sa pagkaon nga gintalana sang Food and Nutrition Research Institute para masiguro nga makakuha sang nagakaigo nga enerhiya kag nutrisyon ang lawas sang pumuluyo.

Presyo sang mga balaklon, ginpataasan sang estado