Pagpanulsol kag pagpangsugyot sang gera sang US sa Ukraine

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Sining nagligad nga mga semana, ginpaarangkada sang imperyalistang US ang pagpanulsol kag pagpangsugyot sa Ukraine sa handum sini nga sindihan ang isa ka armadong inaway kag gera nga proxy sa Russia. Kahimbon ang mga daku nga midya sang Amerika kag ang industriya militar, ginadabukan sini ang kuno pamahog sang isa ka “nagahana nga pagpanakop” sang Russia sa Ukraine para hatagan-rason ang nagadaku nga gasto militar kag pabaskugon ang baligyaanay sang mga armas panggera.

Umpisa sang nagligad nga tuig, ginsulsulan na sang US ang Russia paagi sa pagduso sini nga ipasulod ang Ukraine sa North Atlantic Treaty Organization (NATO) kag sa pagmaniobra para kontrahon ang komersyal nga operasyon sang Russia sa natural gas pipeline nga Nord Stream 2. Ginabuhusan subong sang armas ang papet nga gubyerno sa Ukraine agud salakayon ang Donetsk People’s Republic kag sa Lahansk People’s Republic sa rehiyon sang Donbass (espesyal nga rehiyon sa nakatundan Ukraine nga may populasyon nga Russian) agud mabuyo ang armadong pagpasilabot sang Russia.

Direkta nga hangkat sa Russia ang pagtulod sang papet nga rehimen sang US sa Ukraine nga ilakip ang pungsod sa NATO, ang alyansang militar nga ginapamunuan sang US. Ginapahanugutan sini ang US kag mga alyadong militar sini nga magpusisyon sang tropa, tangke, misayl kag iban pang kagamitan militar malapit mismo sa dulunan sang Russia. Ang pag-entra sang Ukraine sa NATO dugang nga lambat sang mga base militar sang US nga subong nakalatag sa Alaska (estado sang US), Poland, Romania kag iban pang mga pungsod nga nagapalibot sa Russia.

Sa atubang sang mga pagpanulsol sang US, nagpusisyon ang Russia sang mga tangke kag ginatantya nga 100,000 tropa sa nakatundan nga dulunan sini sa Ukraine, subong man sa nabagatnan nga Belarus, pungsod sa naaminhan sang Ukraine, kon sa diin may ara ini nga base militar. Kabahin ang mga ini sang pangpulitika kag diplomatiko nga taktika sang Russia para kontrahon ang pagpang-ipit sang US. Ginaduso sang Russia ang panibag-o nga negosasyon para sa liwat nga pagpalig-on sa nagligad nga kasugtanan nga nagasakop sa rehiyong Donbass, maathag nga pagdumili sa pasidlangan nga pagpalapad sang NATO sa mga pungsod nga ara sa sakup sang distansya nga sarang magbira sa Russia.

Pila ka semana na nga nagatambol ang US sang gera para hatagan-rason ang pagbuhos sang ayuda militar kag pabaskugon ang pagbaligya sang armas sa Ukraine. Tuyo sang kongreso sang US nga triplehon ang ayuda militar sa Ukraine subong nga tuig padulong sa $1.2 bilyon lakip ang masobra $500 milyong balor sang “foreign military financing” para mabaligya sang sobra nga mga armas, $200 milyong balor sang awtorisasyon sang presidente sang US nga magsaylo sang mga kagamitan militar halin sa talaguan sang US padulong sa pwersang militar sang ibang pungsod, kag iban pang tikang.

Dugang pa diri, ginapahanugutan na sang US ang mga alyado sini sa NATO nga Estonia, Latvia kag Lithuania nga magpadala sang mga armas nga himo sa US sa Ukraine.

Labing makabenepisyo sa pagpanulsol sang gera sang US ang daku nga industriyang militar kag ang ahensya sang depensa sang US nga ginatalanaan sang wala pa sang tupong nga $768 bilyong badyet para sa 2022. Pagkatapos mag-atras sila sa Afghanistan, nagapangita ang imperyalistang US sang masindihan nga madugayan nga armadong inaway kon sa diin maibuhos sini ang sobra nga armas kag maduso ang produksyon sang mas madamo pa nga armas.

Ginapaantus ang pumuluyo sang Ukraine sa inter-imperyalista nga inaway sa tunga sang US kag mga alyado sini sa NATO, kag Russia. Ang mga progresibo kag rebolusyonaryong pwersa sa Ukraine kag sa bilog nga kalibutan dapat magpukaw, mag-organisa kag magpahulag sa pumuluyo para ipamilit ang pagtapos sa pagpangsugyot sa gera kag pagpanulsol sang US sa Ukraine. Dapat maghiliusa ang pumuluyo sa bilog nga kalibutan kag iduso sa mga imperyalistang gahum nga magnegosasyon kag matawhay nga lubaron ang ila mga banggianay.

Pagpanulsol kag pagpangsugyot sang gera sang US sa Ukraine