Kampanya sa pag-andam sa yuta, kabahin sa rebolusyong agraryo sa India

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Gisaulog sa rebolusyonaryong katawhan sa India niadtong Pebrero ang kadaugan sa kampanya sa malukpanong land leveling nga gisugdan niadtong 2011. Ang land leveling mao ang pag-andam sa yuta aron makatigum kini og tubig ug maabot sa pagdaloy sa tubig gikan sa mga dike sa irigasyon sama sa mga basakan sa humay sa Pilipinas. Ang kampanya sa pag-andam sa yuta kabahin sa pagpalambo sa atrasadong agrikultura ug pagpataas sa produksyon sa kabanikanhan sa India.

Partikular sa estado sa Bastar, nagsalig sa ulan ang pag-uma sa katawhan. Makatanum lang sila duul sa mga pond (gagmayng danaw) ug tubud. (Ang mga estado sa India katugbang sa rehiyon sa Pilipinas apan mas daku.) Nagsugod ang kampanya dinhi alang sa irigasyon niadtong 2011. Gipasiugdahan sa mga komite sa katawhan ang kampanya sa pagpalig-on sa langkub nga mga kayutaan. Naggahin ang mga komite sa minimum nga 5 hangtud 20 ka adlaw sa pagpalig-on sa yuta kada komunidad. Ayha gikasa ang trabaho sa mga umahan, gilunsad ang mga pulong sa pagpanukiduki kung asa ginasusi ang kahimtang sa ekonomiya sa mga lumulupyo ug pagpadayon sa pagtuki sa hut-ong sa mga pamilya. Ginatakda dinhi kung kinsa ang may labing panginahanglan. Ginalakip sa kolektibong paningkamot ang mga yuta sa mga martir ug manggugubat sa People’s Liberation Guerilla Army, ang hukbong bayan nga gipangulohan sa Communist Party of India-Maoist (CPI-Maoist). Kada tuig, kapin 1.5 lakh o 150,000 ang madasigong misalmot sa maong mga aktibidad.

Sa matag adunay kolektibong pag-andam sa yuta, nagatabang ang mga departamento sa panglawas sa mga komite sa katawhan. Nagasalmot usab ang mga Pulang gerilya. Tungod walay mga makinang pang-agrikultura, nagdala sa iyaiyang himan ang mga mag-uuma. Matag gabii, naglunsad og mga programang pangkultura ang mga artista sa katawhan. Sa ulahing adlaw sa aktibidad, nag-ihaw ang mga komite og baka isip pahalipay sa mga misalmot. Kada tuig, nagagahin og pondo ang mga lokal nga gubyerno sa katawhan aron igasto sa aktibidad nga gitandi sa CPI-Maoist sa trabahong komunal.

Niadtong 2021, gilunsad sa Dandakaranya Special Zonal Commitee ang pagsumada sa 10 ka tuig nga kasinatian sa kampanya. Lambigit dinhi ang tanang mga komite sa katawhan. Sakop sa pang-sonang komite ang lapad nga rehiyon sa Chhattisgarh, Odisha, Telangana ug Andhra.

Wala kanus-aman nalipay ang reaksyunaryong estado sa mga repormang agraryo asamang bahin sa Dandakaranya. Sa milabayng 10 ka tuig, dili moubos sa unum ka kauban ang napatay sa mga atake sa mga pwersa sa estado sa maong mga aktibidad. Iligal nga gikumpiska sa mga pulis ang mga tambal nga giandam sa mga komiteng medikal. Gipasubsub nila ang mga operasyong pagpig-ot sa mga panahon nga nangandam ang katawhan sa pagtanum. Apan tungod kay mamugnaon ang masa, aduna na silay mga pamaagi aron linglahon o ilihis ang atensyon sa kaaway gikan sa ilang mga aktibidad.


(Gikan sa taho nga gipaambit ni Kaubang Amrut sa CPI-Maoist).

Kampanya sa pag-andam sa yuta, kabahin sa rebolusyong agraryo sa India