Pungsodnon nga sweldo nga ₱750, ginduso

,
Ang artikulo nga ini may salhin sa PilipinoEnglishBisaya

Liwat nga ginduso sang mga mamumugon ang pag-institusyunalisa sa pungsodnon nga sweldo nga ₱750 kada adlaw sa atubang sang nagatinaas nga presyo sang basehang balaklon kag sukot sa serbisyo.

Suno sa Ibon Foundation, labi pa nga naglayo sa subong nga minimum ang makabuhi nga sweldo. Sa kwenta sang grupo, kinahanglan sang isa ka pamilya nga may lima ka myembro sang ₱1,072 kada araw o ₱25,252 kada bulan para mabuhi nga disente sa Metro Manila. Ini sa kahimtangan nga ginbutang sang estado sa “manubo” nga 3% ang tantos sang implasyon sang Pebrero. Wala sini nasakup ang pagtimbuok sang mga presyo subong nga Marso.

Baliskad sa rason sang mga upisyal sa ekonomya sang rehimeng Duterte, indi matuod nga nagataas ang presyo bangud sa ginpataasan ang sweldo. Pinakamahinay ang pagtaas sang mga sweldo sa idalom sang rehimeng Duterte kag pinakamanubo ang balor sini sa nagtaliwan nga 35 tuig.

Sang Mayo 11, liwat nga ginpresentar sang Unity for Wage Increase Now! ang petisyon sang mga mamumugon para sa dugang nga sweldo sa upisina sang Department of Labor and Employment. Ini pagkatapos ang isa ka konsultasyon nga gintambungan sang masobra 100 mamumugon sa National Cathedral sang Iglesia Filipina Independiente sa syudad sang Maynila. Sang Marso 17, nagpiket ang mga mamumugon sa atubang sang Kongreso samtang ginpamatian ang hagna para sa pungsodnon nga sweldo.

Adlaw sang Kababainhan

Nangin okasyon man ang ika-105 Pangkalibutanon nga Adlaw sang Kababainhan sang Marso 8 para ipagwa sang kababainhan ang ila nga pagkangil-ad sa rehimeng Duterte sa tunga sang nagatinaas nga presyo. Ginpangunahan sang mga myembro sang Gabriela ang mga pagtilipon sang kababainhan sa Metro Manila, Baguio City, Cavite, Naga City kag Davao City para dumdumon ang okasyon.

Mapareho ni Joms Salvador sang Gabriela ang pagkainutil ni Rodrigo Duterte sa pag-untat sa sunud-sunod nga pagtaas sang presyo sa “pagpanakit sang asawa nga wala natak-an nga mang-abuso tubtob indi mapatay ang babae.” Halin sa Mendiola, gindala nila ang protesta sa Liwasang Bonifacio, pareho sa syudad sang Maynila.

Pungsodnon nga sweldo nga ₱750, ginduso