Adlaw sa mga Walay Yuta, gidumdum sa Bicol

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Kapin 30 ka sakyanan ug gatusan ka mag-uuma ug ilang mga tigsuporta ang naglunsad og “Caravan of the Landless for Land, Food and Justice” niadtong Marso 25-30 sa 41 ka lungsod ug lima ka syudad sa Bicol. Gipasiugdahan kini sa Kilusang Magbubukid ng Bicol (KMB).

Bitbit sa mga nagkaraban ang mga panawagan alang sa libreng pag-apud-apud sa yuta; pagkaon, panginabuhian ug katungod alang sa tanan; igong ayuda, pagbungkag sa NTF- Elcac, ug uban pa. Misangko ang karaban sa pagdumdum sa Global Day of the Landless (Pangkalibutang Adlaw sa mga Walay Yuta) niadtong Marso 29.

Gilunsad usab niadtong adlawa ang mga protesta sa Cavite ug Pangasinan ug sa Department of Agrarian Reform sa Quezon City.

Gisugdan pagdumdum ang Global Day of the Landless niadtong 1995 sa pagpanguna sa Asian Peasant Coalition aron hiusahon ang lain-laing kalihukan ug pakigbisog sa mga katawhan sa kabanikanhan nga walay yuta.  Karong tuiga, misalmot dinhi ang 110 ka alyansa, institusyon ug organisasyon sa mag-uuma gikan sa lain-laing kontinente, kadaghanan sa Asia ug Africa.

Matud sa Pesticide Action Network (PAN) Asia Pacific, ang nangaging dekada gikakitaan sa padayon nga paggrabe sa malukpanong pagpangilog og yuta sa pagpanguna sa pinakadagkung korporasyon ug mga kapitalistang gubyerno. Sa Pilipinas, makita kini sa ekspansyon sa mga kapitalistang plantasyon sa saging, pinya, mais ug oil palm, ingonman sa magun-ubong mina. Halos tibuok komunidad sa mga mag-uuma ug lumad ang ginapalayas sa ilang mga umahan ug yutang kabilin tungod niini.

Adunay bag-ong hugna sa pagpangilog og yuta tungod sa negosyo sa ngalan sa pagsulbad sa climate change, matud sa PAN. Lakip dinhi ang negosyo sa mga “umahan” ug “natural nga kapital” (sama sa kalasangan, kadagatan, mineral, kayutaan, biodiversity), pagkahilig sa biofuel ug pag-amuma sa kalasangan isip pagbalanse kuno sa carbon emission. Ang ingon niining mga pakana nagresulta sa kawalay responsibilidad, padayon nga pagkawkaw sa mga mananakop, ug nagkadakung ganansya.

Adlaw sa mga Walay Yuta, gidumdum sa Bicol