Ang US luyo sa gyera kontra-insurhensiya sa AFP

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Mibisita ang nag-unang kumander sa Philippine Army First Scout Ranger Regiment sa Indonesia niadtong Marso 29 hangtud Abril 1 aron planuhon ang pagalunsarong pagbansay sa mga militar sa Pilipinas ug Indonesia sa Hunyo niining tuiga. Laraw sa maong pagbansay ang pag-inambitay og kahibalo, taktika ug teknika, ug mga pamaagi sa paglunsad og mga operasyong kontra-insurhensiya.

Bisan og murag nagkinaugalingon ang managsilingang nasud, ang tinuod langkob ang ilang mga kampanyang kontra-insurhensiya sa “pangkalibutang gyera kontra-terorismo” sa US. Human ang serye sa mga pagbansay sa mga pwersa sa maong mga nasud sama sa “Balikatan” sa Pilipinas ug “Gandura Shield” sa Indonesia, nagsilbi na silang mga gaway sa militar sa US aron batukan ang mga rebolusyonaryo ug karibal nga imperyalistang nasud.

Sa Pilipinas, mag-usab-usabn man ang mga nagharing rehimen magpabiling matinud-anon ang Armed Forces of the Philippines (AFP) sa pagsunod sa kumpas sa US sa kontra-insurhensiya. Karon nga upisyal nang mahuman ang termino ni Rodrigo Duterte sa Hunyo, ang bangis nga kontra-insurhensiyang gyera nila sa US padayong motugaw sa mga komunidad sa mag-uuma ug lumad. Mohagit kini sa gerilyang pakiggubat sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) aron panalipdan ang katawhan.

Dugang-pwersa batok sa “huyang nga kaaway”

Taliwala sa gasgas nga hambog nga mapulbos ang BHB ayha mahuman ang termino ni Duterte, nagdugang ang AFP ug Philippine National Police (PNP) niadtong 2021 sa 21 ka bag-ong mga yunit pangkombat batok sa hukbong bayan. Sa kasamtangan, 166 ka batalyong pangkombat sa Army, Air Force, Marines, Scout Rangers, PNP Special Action Force ug uban pang yunit sa militar ug pulis ang nakapukos sa BHB.

Tungod sa maong pagpanghinobra, nahimong magdeploy ang AFP ug PNP og lima hangtud unum ka batalyon batok sa prayoridad nilang mga eryang subrehiyon o natarang gerilya sa BHB. Duha hangtud tulo usab ang gibutang sa mga dili prayoridad nga subrehiyon ug natarang gerilya.

Gibanabanang 60% sa kinatibuk-ang ihap sa mga batalyong pangkombat batok sa BHB nakapukos sa mga rehiyon sa Southern Tagalog, Eastern Visayas, Southern Mindanao, Bicol ug North Central Mindanao. Mamatikdan usab ang pagdaghan sa reaksyunaryong hukbo nga gideploy sa Far South Mindanao ug Negros.

Samtang, anaa sa Cagayan ang pinakabag-ong tukod nga 102nd IB nga mikumpleto sa lima ka batalyon sa prubinsya, gawas pa sa mga pwersang pangkombat sa PNP. Tumong niini nga puuhon ang BHB sa lugar aron mapokusan sa US ug AFP ang pag-atubang sa China, nga halos 840 kilometro lamang ang distansya gikan sa prubinsya. Sa baybayon sa Claveria, Cagayan gilunsad ang pagbansay sa 3rd Marine Littoral Regiment sa US nga gitukod alang sa tukma nga misyong atakehon ang China. (Basaha ang kalambigit nga artikulo sa panid 4).

Pwersang pang-golpe de gulat

Sukad 2017, gipatuman sa kaaway ang mga Joint Operations (giusang mga operasyon) subay sa doktrinang Combined Arms Operations sa US Army. Tumong kuno niining patigbabawan ang bulagbulag nga koordinasyon sa mga sangay sa militar alang sa padayon nga atake.

Dinhi ginausa ang kumand sa mga patrulya, kanyon ug tangke, eroplano ug helikopter iggugubat ug pwersang nabal isip usa ka koordinadong golpe de gulat batok sa mga pwersang gerilya. Sigon niini, gitukod sa mga rehiyon ang mga Joint Task Force nga gipangulohan sa heneral sa Infantry Division. Katimbayayong niini ang suporta sa US sa kapasidad sa AFP sa cyberwarfare (o paggamit sa mga sistema sa kompyuter alang sa gyera) aron pakusgon ang internal nga sistemang pangkomunikasyon sa AFP alang sa pagmando sa mga banatan.

Labaw pang midaghan ang nagaatake sa mga komunidad tungod kay gilakip na usab sa operasyon bisan ang mga pwersang pulis.

Sa ingon niining direksyon usab gitukod ang Brigade Combat Team nga adunay kaugalingong kumbinasyon sa mga armas ug padayong ginabansay sa US. Gideploy kini sa 11th ID nga gitukod niadtong 2018 ug gipondohan sa dili moubos sa ₱900 milyon. Langkob sa operasyon sa 11th ID ang mga prubinsya sa Sulu ug Tawi-Tawi, kung asa nakabase ang mga pwersang militar sa US.

Ang superyoridad niini sa militar, lakip ang gatusan ka bilyong pisong pondo sa panahon ni Duterte, wala nagpakita og kalig-on apan timailhan sa pagsalig sa nagharing sistema sa armadong pagsumpo aron magpabilin sa gahum.

Ang US luyo sa gyera kontra-insurhensiya sa AFP