Balikatan 2022: Pagpaigting sa panagbangi sa US-China ug gyera kontra-insurhensiya

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Parehong gipanghinambog sa US ug Pilipinas nga “pinakadaku” sa milabayng pito ka tuig ang Balikatan 2022, ang tinuig nga giusang pagbansay tali sa mga armadong hukbo niini. Aduna kini mga aspeto nga nakapunting sa pagpangandam sa US sa pakiggyera niini sa China. Aduna usab kiniy mga aspeto nga labaw pang magpaigting sa brutal nga gyera kontra-insurhensiya batok sa katawhang Pilipino.

Mikabat sa 5,100 ka sundalong Amerikano ug 3,800 ka sundalong Pilipino ang upisyal nga magtatambong sa Balikatan 2022 nga pormal nga nagsugod gikan Marso 28 hangtud April 8. Sa unang higayon, mosalmot dinhi ang 3rd Marine Littoral Regiment (MLR), usa ka pundok sa kapinkun-kulang 90 ka ginsakpan nga ang misyon mao ang mangandam aron moatake sa China.

Gitukod ang 3rd MLR niini lang Marso 3 sa US Marine Corps Base sa Hawaii, USA. Matud kang Marine Corps Assistant Commandant Gen. Eric Smith, pagagamiton kini aron maglunsad og expeditionary advance base operations (EABO) nga “espesyalisado aron atubangon ang nagkadakung hulga sa China.”

Sa lenggwaheng militar sa US, ang EABO mao ang operasyon sa usa ka relatibong gamay, tago ug malihukong yunit aron sakupon ang usa ka teritoryo sa kadagatan man o sa kayutaan nga abot sa armas sa kaaway, partikular ang mga misayl. Ang maong mga armas magsilbing mga abanteng pwersa aron birahan ang paniktik ug mga armas sa kaaway ug suportahan ang mas dakung operasyon.

Nag-una kining giarmasan sa mga sistemang radar ug misayl. Lakip sa mga misyon sa EABO ang pagkontrol sa kadagatan ug baybayon ug hikawan ang kaaway nga maka-opereyt dinhi. Kabahin usab sa ilang misyon ang pagtukod og abanteng mga pusisyon alang sa pagkarga og gasolina ug pag-armas, ug paglunsad og mga rekon, paniktik ug pagpunting sa mga target.

Busa, sa unang mga adlaw sa Balikatan 2022 sa Cagayan niadtong Marso 31, tataw ang nag-unang papel sa 3rd MLR sa pagbansay sa nahisgutang mga misyon, lakip ang pagsakop kunuhay sa baybayon sa Claveria sa maong prubinsya. Sa kasikbit nga lungsod sa Aparri niadtong Marso 28, una nang gisulayan sa mga sundalong Amerikano ang pagdunggo sa MIM-104 Patriot. Kini ang unang higayon nga nagdala ang US sa maong sistema sa misayl nga surface-to-air (pag-atake sa mga target nga anaa sa ere). Gipakita usab sa US Marines ang pagbuto sa ilang High Mobility Artillery Rocket Systems kadungang sa pagbansay sa Capas, Tarlac.

Samtang ginalunsad ang Balikatan, miobserbar usab ang Marine Corps War Fighting Laboratory aron magdisenyo og mga teknika, taktika ug pamaagi alang sa 3rd MLR. Target kining kumpletuhon ngadto sa 2,000-katawo, nga bahinon sa mas gagmayng yunit nga adunay tig-75-100 ka personel. Pagabansayon daw usab sila sa mga mosunod nga ehersisyong Kamandag ug Balikatan, ayha ang pagsugod sa operasyon niini sa 2023.

Interoperability: Pagdireher sa US sa AFP

Samtang ginapagrabe sa Balikatan ang pagpangandam sa pakiggyera sa China ug ginapaypayan ang posibilidad sa gyera sa East Asia, naobliga ang Armed Forces of the Philippines (AFP) aron panalipdan ang interes sa US. Nagpabilin ang maong kahimtang tungod sa pagbalibad ni Duterte nga ibasura ang dili patas nga mga kasabutang militar sa US.

Sa takuban sa “interoperability,” mihugot ang kumand ug kontrol sa militar sa US sa AFP. Tataw sa Balikatan karon ang command post operation aron bansayon ang kapasidad sa pagplano, pagkumand ug komunikasyon sa duha ka pwersang militar. Susama kini sa command post operation niadtong Enero 2015 sa Mamasapano, Maguindanao kung asa bisan ang heneral sa AFP ginamanduhan sa mga sundalo sa US.

Gipalaway usab sa US ang AFP sa mga armas ug himang militar nga pagagamiton sa kontra-insurhensyang gyera ug sa ginaplano nga mga gyera sa US. Gigamit nga higayon ang Balikatan aron ipanghinambog ang mga sarplas nga mga himang iggugubat sa US (lakip ang mahalon kaayong F-16) nga gusto niining ibaligya sa AFP ilalum sa Foreign Military Financing sa kapuslanan sa mga kumpanyang Amerikano sa depensa. Ang gyerang kontra-insurhensiya sa AFP dugay nang ginadirehe sa US alang sa partikular nga tinguha sa paggamit sa mga armas sa US, ilabina ang helikopter, jet fighter ug mga bomba nga gigamit sa kontra-rebolusyonaryong gyera batok sa katawhan.

Balikatan 2022: Pagpaigting sa panagbangi sa US-China ug gyera kontra-insurhensiya