Mga sulat sa mga Pulang manggugubat sa Kabataang Makabayan Gihulat mo sa masa ug sa gubat sa katawhan

Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Daku ang matampo sa kabatan-onan, ilabina ang kabatan-onang intelektwal, sa pag-asdang sa gubat sa katawhan, matud kang Ka Amihan Guerrero, tigpamaba sa Bagong Hukbong Bayan (BHB)-Agusan del Sur. Usa si Ka Amihan sa mga Pulang manggugubat nga nagpadala og sulat para sa mga myembro sa Kabataang Makabayan (KM) sa okasyon sa ika-53 nga anibersaryo sa BHB niadtong Marso 29.

“Sayod ko nga igo na ang inyong kahibalo kung nganong kinahanglan ang BHB ug armadong pakigbisog. Kabalo ko nga sayod pud mo sa mahinungdanong papel sa KM sa pagtuman sa tahas nga pakusgon ug iasdang kini sa mas taas nga yugto,” pangabli ni Ka Amihan sa iyang sulat.

Gisaysay ni Ka Amihan ang hugot nga panginahanglan sa ilang platun nga dugangan ang duha ka naggikan sa hut-ong petiburges. Nagpatuman sila sa hangtud tulo ka yaweng tahas. Tungod sa kadaghan sa ginaatiman, adunay pipila ka gimbuhaton ang nabyaan o napadaplin. Sa ingon, daghang “bakante” nga pusisyon sa hukbong bayan nga mamahimong hulipan ang mga “aplikanteng kabatan-onan.”

Matud niya, lakip dinhi ang mga gimbuhaton alang sa konsolidasyong pang-organisasyon sama sa edukasyong pangpulitika. “Kinahanglan sa mga kauban nga maatiman ug ipabiling lantip ang ilang panghunahuna… aron alerto sila ug hinanali nga makontra ang estratehiko ug planadong saywar sa kaaway.”

Kinahanglan usab og mga upisyal medikal aron mas daghan pa ang makab-ot sa serbisyong panglawas nga kulang kaayo sa kabanikanhan. Ingonman, kinahanglan sa mga kauban nga magtudlo og literasiya sa mga Pulang manggugubat nga ubos o dili kabalo mobasa, mosulat ug mokwenta, ug mga kaubang maglunsad og kaylap nga edukasyon sa han-ay sa masa, ilabina kalabot sa ilang mga katungod.

Usa sa kabatan-onang mitubag sa panawagan si Ka Elyan, nga mitaliwan sa pagka-aktibista sa kampus ug sa kadalanan ug miadto sa kabanikanhan. Saysay niya sa iyang sulat, dili sayon ang iyang unang mga tuig sa hukbong bayan. “Samtang padayon nakong ginatun-an ang kinabuhi sa usa ka Pulang manggugubat, nasagubang nako ang daghang mga sakripisyo ug kalisdanan… sama sa lenggwahe, mga kinaiya sa matag manggugubat ug masa, mga gimbuhaton ug kung paunsa mopahiuyon sa kultura.” Dawat niya ang proseso tungod kay matud sa usa ka kauban kaniya, “walay sayon sa rebolusyon.”

Miuyon si Ka Lisa nga dili sayon mahimong Pulang manggugubat. “Kauban sa kinabuhi sa hukbo ang malahutayong pag-umol pag-usab,” saysay niya sa iyang sulat. Apan tungod sa nakita niya ang lalum nga ugat sa kawalay kaangayan ug kalisud sa katilingban, desidido siyang iasdang ang gubat sa katawhan. Matud niya, “kini lang ang bugtong paagi… aron hingpit kining mausab nga dili lang basta pintalan sa maanindot nga kolor ang nagkadunot nga katilingban kundili ang pag-usab mismo sa kinauyukan niini.”

Kini usab ang unod sa sulat ni Ka Kreto. Matud niya, “kumplikado ang pagtaliwan sa atong kinabuhing namatuto. Apan kinahanglan natong manglimbasog nga mag-umol pag-usab ug pandayon ang atong rebolusyonaryong panglantaw, baruganan, ug pamaagi.” Gihagit niya ang kabatan-onan nga mangahas nga iasdang ang interes sa kadaghanan taliwala sa daghang burges nga hinungdan—pagduda, kabalaka, o pagduhaduha. “Imbes nga magpabiling nakakadena sa naandang kinabuhi, pilion nato ang kinabuhi nga mahinungdanon.”

Sa sulat ni Ka Ani, gisaysay niyang adunay kasayuran ang mga Pulang manggugubat sa kahimtang sa kabatan-onan sa kasyudaran niadtong panahon sa pandemya ug sarado ang mga eskwelahan. Nasaksihan mismo sa mga manggugubat ang kalisdanan sa mga kabatan-onan sa blended learning ug ang paantus nga bunga niini sa mga ginikanan ug sa ilang mga anak. Dugang pa dinhi ang hulga sa usa ka delubyo—ang paghibalik sa mga Marcos ug pagpabilin sa usa ka Duterte sa poder sa estado.

“Makalilisang nga talan-awon,” matud niya. “Grabe ang hagit sa katawhan nga mahimong mahukmanon ug dili kini tugutang mahitabo. Daku ang papel natong mga kabatan-onan aron mapadaug ang atong pakigbisog.”

Gidumdum ni Ka Ani ang mga kabatan-onang nagsugod sa pagpukaw, pag-organisa ug pagpalihok sa daghang katawhan niadtong panahon sa diktaduryang Marcos. “Anaa sa atong mga kamot isip mga tigpanunod sa rebolusyon nga iasdang ang gubat sa katawhan hangtud sa kadaugan,” matud niya. “Kung nakaya sa mga nauna sa ato nga magsakripisyo ug motubag sa panawagang mag-armas aron ipakigbisog ang tinuod nga hustisya ug kalinaw, labaw nga kaya nato kini karon.”

Kauban ang lapad nga han-ay sa masang dinaugdaug, mensahe ni Ka Ani ug sa mga kaubang manggugubat: “Kitakits! Naghulat mi ug ang lapad nga masa sa kabanikanhan!”

Gihulat mo sa masa ug sa gubat sa katawhan