Samtang nakasandig sa katawhan, dili mabuntog ang BHB

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa PilipinoEnglish

Pakyas ang rehimeng Duterte, kauban ang mga heneral niini, nga pukanon ang armadong pagsukol sa katawhan human ang halos unum ka tuig nga grabeng operasyong militar. Niadtong Marso 29, gisaulog sa tibuok nasud ang mga kadaugan sa Bagong Hukbong Bayan (BHB) sa milabayng tuig, kadungan sa pagdumdum sa ika-53 nga anibersaryo sa pagkatukod niini.

Sa taho sa BHB-Negros, 13 ka opensiba na ang nalunsad sa BHB sa rehiyon batok sa nag-operasyong tropa sa AFP ug PNP gikan pa lang niadtong Enero hangtud Pebrero. Gikan Marso 2021 hangtud Marso 2022, nakalunsad ang BHB-Central Negros og 35 ka aksyong militar kung asa 60 ang nahiaguman nga kaswalti sa kaaway. Sa ilang pamahayag, ilang gipaambit nga padayong nakapagdaghan og myembro ang hukbong bayan, mayorya niini naggikan sa kabatan-onan nga determinadong moasdang sa armadong pakigbisog alang sa katawhan. Ang batalyon nga gidak-on sa milisyang bayan nakamantine og kusog ug maoy nagapatuman sa mga lagda sa demokratikong gubyerno sa katawhan sa kabanikanhan.

Sa Southern Tagalog, gatusan ka katawhan ang misalmot sa mga pagsaulog nga gilunsad sa Quezon, Rizal, Batangas, Mindoro ug Palawan. Matud sa komite sa Partido sa rehiyon, “nahimong sukarana pa sa baruganan ug katakus” ang nangaging mga tuig kung asa nakasugakod ang mga Pulang manggugubat sa malisud nga pakigbisog.

Sa North Central Mindanao, gihikyad sa Komite sa Partido ang upat ka hinungdan kung nganong siguradong moabante ang gubat sa katawhan sa rehiyon. Kini mao ang nagtunhay nga lig-ong bag-as sa Pulang kumander ug manggugubat, ang nagpabiling mainitong suporta sa masa, ang tin-aw nga kapakyasan sa estratehiyang “whole-of-nation” sa rehimeng Duterte, ug ang nagkagrabeng kawalay yuta sa kabanikanhan.

Samtang nakasandig sa katawhan, dili mabuntog ang BHB