107 patay, karamihan sibilyan, sa pambobomba ng Saudi sa Yemen

,

Hindi bababa sa 107 ang sibilyan at kasapi ng grupong Houthi ang namatay habang daan-daan ang sugatan sa serye ng walang patumanggang mga air strike ng koalisyong militar na pinangungunahan ng Saudi Arabia sa hilagang Yemen noong Enero 17 at 21. Direktang tinarget ng mga pag-atakeng ito ang matataong mga lugar sa bansa at mga sibilyang imprastruktura na tahasang paglabag sa internasyunal na mga alituntunin ng digmaan at internasyunal na makataong batas.

Ang mga opensiba ay palatandaan ng tumitinding armadong panghihimasok at panggegera ng imperyalismong US at Saudi Arabia sa digmang sibil sa bansang Yemen. Sinusuportahan ng US at Saudi Arabia ang naghaharing gubyerno na dominante sa katimugang bahagi ng bansa. Kasalukuyang hawak ng grupong Houthi, isang armadong kilusan ng etnikong grupo na nagmula sa Sa’ada na lumalaban sa pampulitika at pangmilitar na panghihimasok ng US, Israel at Saudi sa Yemen. Suportado ang Houthi ng gubyerno ng Iran.

Umabot na sa 87 sibilyan ang kumpirmadong napatay at 266 ang sugatan dulot ng air strike sa isang bilangguan sa Sa’ada noong Enero 21. Kalakhan ng mga biktima ay mga detenido. Marami pa ang nawawala at pinaniniwalaang namatay din. Kasabay nito, binomba ng koalisyon ang sentro ng telekomunikasyon ng bansa sa syudad ng Hodeida na nagresulta sa malawakang pagkawala ng akses sa internet hanggang sa kasalukuyan at pagkamatay ng tatlong bata na noo’y naglalaro sa lugar.

Bago nito, 20 katao rin ang nasawi sa pambobomba ng koalisyon sa syudad Sanaa, kabisera ng Yemen noong Enero 17. Kalakhan ng mga biktima ay mga sibilyan. Tinarget sa pambobomba ang bahay ng lider ng Houthi na si Abdullah Qassim al-Junaid. Hindi bababa sa 14 ang napaslang sa bahay, kabilang ang kanyang asawa, anak at iba pang kaanak.

Kabilang sa bumatikos sa mga pag-atake sa Yemen ang United Nations (UN) Human Rights Office na nagsabing “labis na nakagugulat” ang “tumitinding pambobomba ng koalisyon sa mga matataong lugar.” Pinaalalahanan ng UN ang nagtutunggaliang mga pwersa sa Yemen na labag sa mga internasyunal na makataong batas ang pagtarget sa mga sibilyan at mga imprastrukturang sibilyan. Sa isang pahayag na inilabas ng walong makataong organisasyon na nag-ooperasyon sa Yemen, tinawag ang pambobomba na “nakahihindik” at “lantarang pagsasawalam-bahala sa buhay ng mga sibilyan.”

Pinalalabas ng Saudi na tugon umano ang mga opensibang ito ng drone strike na inilunsad ng Houthi sa isang pasilidad ng langis sa United Arab Emirates na nagresulta sa pagkamatay ng tatlong sibilyan at pagkasugat ng anim na iba pa.

Bahagi ang mga atake sa serye ng mga opensiba ng koalisyon na walang-habas na tumatarget sa mga sibilyan sa ngalan ng “kontra-terorismo.” Ang naturang koalisyon ay binuo noong 2014 ng Saudi at US matapos sumiklab ang digmaang sibil sa Yemen nang kontrolin ng groupong Houthi ang kalakhan ng mga lugar sa hilagang bahagi ng bansa para magtatag ng bagong gubyerno.

Bahagi ng koalisyon ng US at Saudi Arabia ang United Arab Emirates (UAE), Bahrain, Kuwait, Qatar, Egypt, Jordan at Sudan. Direktang sinusuportahan ng US at mga alyadong bansa ng koalisyon ang interbensyong militar ng Saudi sa Yemen sa pamamagitan ng direktang pagbibigay ng mga armas, pagdedeploy ng mga jet at drone. Sa kabuuan, umaabot na sa mahigit 100,000 sibilyan ang namatay sa Yemen dulot ng proxy war na ito.

AB: 107 patay, karamihan sibilyan, sa pambobomba ng Saudi sa Yemen