180 sundalo, inaresto ng mga magsasaka sa Colombia

, ,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Inaresto ng mga magsasaka sa bansang Colombia ang 180 sundalo bilang pagtutol sa kampanya ng gubyerno ng pagwasak sa kanilang mga tanim na coca. Armado ng mga pamalo at itak, pinalibutan ng mga magsasaka ang mga sundalo noong Oktubre 26 sa Tibú, Norte de Santander. Idineploy ang mga sundalo noong Oktubre 22 sa naturang bayan para wasakin ang mga taniman.

Kabilang ang mga magsasaka sa iba’t ibang mga asosasyon. Dalawang araw nilang idinetine ang mga sundalo bago sila pinalaya. Inianunsyo nila ang pagpapalaya sa mga sundalo noong Oktubre 29 matapos na mangako ang reaksyunaryong estado ng Colombia na ititigil ang sapilitan at marahas na pagwasak sa mga taniman. Pinangakuan din silang magbalangkas ang gubyerno ng komprehensibong plano para sa dahan-dahang paglipat ng mga magsasaka tungo sa produksyon ng ibang mga pananim. Nilinaw din ng lalamnin ng programa ang pagpapaunlad ng kundisyon sa pamumuhay ng mga magsasaka.

Tinatayang umaaabot sa 40,086 ektaryang taniman ng coca ang matatagpuan sa bayan ng Tibú sa rehiyon ng Catatumbo. Deka-dekada nang inilulunsad ng estado ang patakaran ng “sapilitang pagpuksa” (forced eradication) sa pagtatanim ng coca. Ang coca ay tanim kung saan kinukuha ang hilaw na sangkap para sa drogang cocaine. Ang produksyon at pag-eksport nito ang isa sa pinakamalaking operasyon ng mga sindikatong kriminal sa Columbia, na pinaniniwalaang may hawak din sa burukrasya ng gubyerno. Ang US ang isa sa pinakamalaking pamilihan ng cocaine.

Ang mga magsasaka ang karaniwang pinupuntirya ng militaristang taktika ng pagsugpo sa produksyon ng coca. Pinopondohan at pinanghihimasukan ng imperyalismong US ang mga operasyong ito, na dumugtong din sa operasyong kontra-insurhensya. Kaakibat ng pagpapatupad sa patakaran ng paglipol sa produksyon ng coca ang laganap na karahasan para supilin ang paglaban ng mga magsasaka. Halimbawa nito ang pagpapaputok at pagmasaker ng mga pwersa ng estado sa pitong nagpoprotestang magsasaka ng coca sa prubinsya ng Nariño noong Oktubre 2018. Tinatayang 30 ang nasugatan sa naturang insidente.

Nagdadala rin ng matinding banta sa buhay ng mga magsasaka ang walang patumanggang pag-iispray ng glyphosate mula sa himpapawid para sapilitang patayin ang mga tanim na coca. Ang kemikal ay nakalalason hindi lamang sa lupa at mga ilog kundi pati sa mga tao.

Gayunpaman, walang ipinatutupad na alternatibong programa ang estado para tiyakin ang kabuhayan ng mga magsasaka. Dahil dito, karaniwang bumabalik lang sa pagtatanim ng coca ang mga magsasaka pagkatapos na wasakin ang kanilang mga pananim. Ayon sa isang pag-aaral, tinatayang 80% ng apektadong mga magsasaka ang muling nagtatanim ng coca. Tinatayang 70% sa kanila ang nagtatanim sa parehong lokasyon, habang ang iba ay lumilipat lamang sa ibang erya.

AB: 180 sundalo, inaresto ng mga magsasaka sa Colombia