Abril 28 | Panggugulang at pagkaganid sa tubo ang nasa likod ng di pantay-pantay na akses ng mga bansa sa bakunang kontra-Covid

Pinatatampok ng tagibang na distribusyon ng bakuna laban sa Covid-19 ang malalawak na agwat sa pagitan ng imperyalista at kapitalistang bansa, at ng mga malakolonya at atrasadong bansa. Ayon sa World Health Organization noong Abril 9, 87% sa mahigit 700 milyong dosis na naipamigay na ay napunta sa 10 bansang kapitalista habang nag-aaagawan ang atrasadong bansa sa 0.2% ng suplay. Isa sa bawat apat sa mga kapitalistang bansa ang nabakunahan na, habang 1 sa mahigit 500 katao pa lamang ang nabakunahan sa mga atrasadong bansa.

Hindi naabot ng WHO ang target nitong malikom na 100 milyong dosis noong Marso. Sa halip, 38 milyon lamang ang naipamahagi ng Covax Facility nito dulot ng kakulangan ng suplay.

Pinakamasahol sa mga ito ang US, sa pangunguna ng bagong pangulo nitong si Joseph Biden, na tumangging mamigay ng milyun-milyong dosis na wala namang balak gamitin sa bansa, at nagpataw ng moratoryum sa pag-eksport pareho ng mga gawa nang bakuna at hilaw na mga materyal na kailangan para sa pagmanupaktura na mga ito. Napwersa na lamang ang US noong Abril 27 na ipamamahagi ang 60 milyong dosis ng bakuna ng AstraZeneca na nakaimbak lamang sa mga bodega matapos lumakas ang panawagang saklolohan ang India at iba pang bansang dumaranas ngayon ng matinding bugso ng mga impeksyon.

Imoral, iskandaloso at kamuhi-muhi. Ganito ang paglalarawan ng WHO at dumaraming mamamayan sa pagkopo ng mga imperyalistang bansa sa suplay sa bakuna at pagtanggi nitong mamahagi sa ibang bansa hangga’t di nababakunahan ang mayorya ng mamamayan nito. Sa US halimbawa, mahigit 200 milyon na ang binabakunahan, kabilang ang mga estudyante ng hayskul, habang sa Pilipinas hindi pa tapos ang pagbakuna sa mga manggagawa sa kalusugan at matatanda, at hindi pa nasisimulan ang pagbabakuna sa mga manggagawa sa esensyal na mga negosyo. Bahagi ng natanggap na mga bakuna ng Pilipinas ay galing sa Covax Facility, at ang iba ay “donasyon” mula sa China.

Pinababagal ang produksyon ng mga bakuna ng pagkakait ng mga dambuhalang kumpanya sa parmasyutika na bitawan (waive) ang kanilang patent rights (o ekslusibong karapatang magmanupaktura) ng napaunlad nang mga bakuna. Epektibo nitong nahaharang ang produksyon ng mga bansang may kapasidad sa pagmamanupaktura. Ayon sa Médecins Sans Frontières/Doctors Without Borders (MSF), ginagamit ng mga kumpanya sa parmasyutika ang sistema ng mga patent para sadyang kontrolin ang suplay nito at sa proseso, panatilihing mataas ang presyo. Ginagamit ito ng pinakamalalaking kumpanya sa pinakinakailangang mga gamot, bakuna at gamit medikal.

AB: Abril 28 | Panggugulang at pagkaganid sa tubo ang nasa likod ng di pantay-pantay na akses ng mga bansa sa bakunang kontra-Covid