Ahente ng intelidyens, kumander ng militar, patay sa mga aksyong militar ng BHB-MAC

Matagumpay na isinagawa ng Bagong Hukbong Bayan-Leyte (Mt. Amandewin Command ) ang aksyong pagpaparusa sa isang ahente sa intelidyens ng 14th Infantry Battalion na si Jimmy Himay, residente ng Sityo Dampoy, Barangay Pancho Villa ng Sogod, Southern Leyte noong Agosto 19.

Isang araw bago nito, aktibong nakapagdepensa ang isang yunit ng BHB-Leyte laban sa mga tropa ng 14th IB sa Barangay Lawgawan sa bayan ng Bontoc. Napatay ang kumander ng umatakeng yunit at ilang sundalo ang nasugatan. Dalawang Pulang mandirigma naman ang nag-alay ng buhay sa naturang labanan.

AB: Ahente ng intelidyens, kumander ng militar, patay sa mga aksyong militar ng BHB-MAC