BHB-FSMR, naglinaw sa lokal na radyo kaugnay sa pagkamatay ni Ka Oris at papel nito sa rehiyon

, ,

Pinasubalian ni Ka Gary Angeles sa isang panayam sa lokal na radyo sa Far South Mindanao noong Nobyembre 4 ang ipinagkakalat ng militar doon na kasinungalingan kaugnay sa pagkamatay ni Ka Oris. Binweltahan niya ang Armed Forces of the Philippines (AFP), laluna si Gen. Brawner ng 4th ID, na nagsabing napatay si Ka Oris sa isang engkwentro. Si Ka Gary ay tagapagsalita ng Bagong Hukbong Bayan sa rehiyon.

Inilinaw niya sa mga tagapakinig sa rehiyon na walang engwentrong naganap sa araw na iyon. Sa aktwal, inambus ng mga sundalo si Ka Oris habang nagbibyahe kasama ang medik na si Ka Pika.

Aniya, walang dangal at di karapat-dapat para sa nagmamayabang na mga “men in uniform” ang akto ng pagpatay kina Ka Orist at Ka Pika.

Pinasinungalingan din ni Ka Gary ang paninira ng AFP sa imahe ni Ka Oris sa pamamagitan ng paghahabi ng mga kwento tungkol sa pag-atake sa isang bus. Walang katotohanan na “ipinag-utos” ni Ka Oris ang serye ng pagsunog ng mga bus ng Yellow Bus Liner noong Hunyo. Walang kinalaman ang BHB sa naturang insidente.

Sa kabilang banda, sinabi ni Ka Gary na pinaralisa ng mga pwersa ng BHB sa rehiyon ang makinarya ng isang kumpanya sa konstruksyon. Ang kumpanyang ito ay notoryus at may malaking papel sa operasyon ng isang kumpanya sa mina sa rehiyon na lubhang mapanira sa kalikasan at nagdudulot ng malaking pinsala sa buhay at kabuhayan ng mamamayan. Gayunpaman, hindi ito personal na iniutos ni Ka Oris kundi bahagi ng programa ng BHB na nakapailalim sa kolektibong pamumuno ng Partido Komunista ng Pilipinas.

AB: BHB-FSMR, naglinaw sa lokal na radyo kaugnay sa pagkamatay ni Ka Oris at papel nito sa rehiyon