Detatsment ng militar, pinaputukan ng BHB-Negros

,

Pinaputukan ng mga Pulang mandirigma ng Bagong Hukbong Bayan-Negros ang detatsment ng miliar sa Moises Padilla noong Nobyembre 21. Ang mga sundalo sa detatsment na ito sa Sityo Mamballo, Barangay Quintin ay kilala sa mga paglabag sa karapatang-tao sa kanilang pagtatangkang pahinain ang sinasabi nilang suportang masa sa BHB. Ang operasyong haras ay bahagi sa kampanya ng BHB na ipagtanggol ang mga sibilyan.

Sa parehong araw, walang pakundangang nagpaputok ang mga sundalo sa detatsment naman sa SItyo Kasinga, Barangay Trinidad sa Giuhulngan CIty, Negros Oriental. Nagdulot ito ng takot sa mga residente na nakatira malapit sa detatsment. Sadyang inilapit ng mga sundalo ang kanilang detatsment sa kabahayan ng mga sibilyan sa takot na atakehin ng BHB.   

AB: Detatsment ng militar, pinaputukan ng BHB-Negros