(EARTH DAY PHILIPPINES 2021) Pamana ni Duterte: Maruming enerhiya

Ginunita sa buong mundo kahapon, Abril 22, ang Earth Day, ang taunang aktibidad na isinasagawa mula pa 1970 bilang pagpapahayag ng suporta sa kalikasan. Sa Pilipinas, inianunsyo ng rehimeng Duterte ang pakitang-gilas na pag-apruba nito ng Nationally Determined Contribution (NDC) ng bansa sa pagsisikap na mag-ambag sa pag-agapay sa global warming. Nakasaad dito ang pangako ng Pilipinas na ibaba ang green house gas emissions sa bansa tungong 75% sa hanggang 2030 at 100% sa 2040. Alinsunod ito sa pinirmahan ng Pilipinas na Paris Agreement on Climate Change.

Taliwas ang isinapubliko ng rehimen na NDC sa aktwal na plano ng estado. Papalaki, at hindi papaliit, ang itinutulak nitong produksyon ng karbon o coal, isa sa pinakamalaking pinagmumulan ng greenhouse gasses. Alinsunod sa Coal Roadmap 2017-2040 na binalangkas ng Department of Energy, itataas ng Pilipinas ang produksyon nito ng karbon mula 23 milyong metriko tonelado (mmmt) sa 2017-2018 tungong 282 mnmt sa 2023-2040. Balak din ng limang pinakamalalaking prodyuser ng enerhiya ang pagpapalawak ng kani-kanilang mga coal-fired power plant mula 14,579 megawatts (MW) tungong 21,836 MW. Ang mga power plant na ito ay pinopondohan ng di bababa sa 15 malalaking bangko sa bansa.

Sa kasalukuyan, mayroong 23 na gumaganang coal-fired power plant sa Pilipinas. Sa mga plantang ito nanggagaling ang 49% ng kuryente ng bansa. Pitumpu’t limang porsyento sa ginagamit nitong karbon ay imported, pangunahin mula sa Indonesia. (Kalakhan ng karbon na namimina sa bansa ay inieeksport sa China.)

Batay sa mga plano ng DoE, tinatayang tataas pa ang pagkonsumo ng kuryenteng galing sa coal-fired power plant tungong 59% sa 2029. Sa katunayan, habang bukambibig ni Duterte ang pagbabawas ng pagsandig sa karbon, pinasinayaan niya ang 500-MW na coal-fired power plant sa Mauban, Quezon na pagmamay-ari ng Meralco noong 2019 at nanawagan sa mga mamumuhunan na magtayo ng kaparehong mga planta.

Itinuturing na “pinakamarumi” sa mga panggatong ng mga plantang pang-enerhiya ng karbon. Doble ang pinoprodyus nitong carbon monoxide kumpara sa natural gas at 30% na mas mataas kumpara sa gasolina kapag sinasilaban. Sa pandaigdigang pamilihan noong 2020, ito na rin ang pinakamahal na pinanggagalingan (source) ng enerhiya matapos sumadsad ang presyo ng langis. Pinakamahal ito noong Marso 2020 kung saan umabot sa $66.85 kada metriko tonelada ang coal, katumbas ng $27.36 kada bariles ng langis.

AB: (EARTH DAY PHILIPPINES 2021) Pamana ni Duterte: Maruming enerhiya