Ika-24 na anibersaryo ng IPRA Law, sinalubong ng protesta ng mga katutubo

,
Ang artikulong ito ay may salin sa English

Nagprotesta ang mga katutubo at progresibong grupo sa harap ng upisina ng National Commission on Indigenous Peoples (NCIP) noong Huwebes sa ika-24 taong anibersaryo ng pagpapasa sa Indigenous Peoples Rights Act of 1997 (IPRA Law). Panawagan nila na ibasura ang naturang batas at buwagin ang NCIP. Nagsisilbi lamang ang mga ito bilang instrumento ng reaksyunaryong estado para sa malawakang pang-aagaw sa lupaing ninuno ng mga katutubo at pagkakait ng kanilang karapatan sa sariling pagpapasya.

Imbes na pakinggan ang kanilang mga panawagan, sinalubong ng mga upisyal ng NCIP ng pambabastos ang mga katutubo. Habang isinasagawa ang programa, tuluy-tuloy na nagbatingting ng gong ang isang tauhan ng ahensya para lunurin ang mga panawagan ng mga tagapagsalita sa rali.

Ayon sa Katribu, nagagamit ang ahensya para palayasin ang mga katutubo at bigyang daan ang pagtatayo ng mapangwasak na mga proyekto sa mga lupaing ninuno. Kabilang sa mga ito ang mga proyektong dam at enerhiya, at mga operasyon sa pagmimina. Kadalasang kaakibat ng mga proyektong ito ang paggamit ng mga pwersang panseguridad para dahasin, at pilitin, kung hindi man lantarang pekein, ang pagpirma ng mga apektadong katutubo sa free prior and informed consent (FPIC). Ang FPIC ay isang rekisito sa pagtatayo ng mga proyekto sa mga lupaing ninuno. Halimbawa nito ang nagpapatuloy na militarisasyon at laganap na panggigipit sa mga katutubo sa mga erya kung saan matatagpuan ang Kaliwa Dam (Southern Tagalog), Chico-River Dam Project at Apayao Dam (Ilocos-Cordillera) upang supilin ang kanilang paglaban.

Gumagampan ng susing papel ang ahensya sa kampanyang kontra-insurhensya ng rehimeng Duterte at sa huwad na programa nito ng “pagpapasurender” ng buu-buong mga komunidad sa kanayunan. Kinukubabawan ito ngayon ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict sa ngalan ng whole-of-nation approach. Pinagsisilbi ang mga programa nito sa pagsupil sa paglaban ng mga katutubo.

Ang NCIP ay kasalukuyang pinamumunuan ng retiradong heneral na berdugong si Allen Capuyan na gumampan ng matataas na katungkulan sa intelidyens ng Armed Forces of the Philippines.

Noon lamang Agosto, nalantad sa mismong ulat ng Commission on Audit ang maanomalyang paggamit ng ahensya sa mahigit P1 milyon para sa isa umanong “workshop” ng NTF-ELCAC sa Agusan del Norte noong Nobyembre 2020. Pununa din nito ang maanomalyang paggastos ng NCIP para sa akomodasyon at pagkain sa mamamahaling mga hotel at restawran na nagkakahalagang P4.8 milyon sa kabuuan mula 2018-2019.

AB: Ika-24 na anibersaryo ng IPRA Law, sinalubong ng protesta ng mga katutubo