Interbyu sa Ang Bayan kang CPP Information Officer Marco L. Valbuena mahitungod sa baruganan sa PKP sa armadong panagsangka sa Ukraine

,
Kini nga artikulo adunay hubad sa EnglishPilipino

Gipaabot sa pipila ka mga aktibista, higala ug magbabasa ang ilang kritikal nga kabalaka sa duha ka mga pamahayag nga gipagawas sa Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa wala pa ang “espesyal nga operasyong militar” kaniadtong Pebrero 24 ug ang background article nga gipagula atol sa maong adlaw nga wala tin-aw o hingpit nga mikundena sa “pagpanulong” sa Russia sa Ukraine. Adunay panglantaw nga ang Russia, isip usa ka imperyalistang nasud, sama ka sad-an sa US ug sa mga kaalyado niini sa NATO sa pag-ulbo sa armadong panagbangi sa Ukraine. O nga ang mga pag-atake sa Russia batok sa Ukraine nagsilbi lamang sa interes sa mga oligarkiya sa Russia ug busa kinahanglang supakon sa hut-ong mamumuo sa Russia ug Ukraine ug mga katawhan sa tibuok kalibutan.

1. Una sa tanan, giila ba sa PKP nga imperyalista ang Russia?

Oo, ang Russia usa ka imperyalistang gahum, bisan og mas gamay kini kaysa US, Japan, China, Germany, France ug uban pang imperyalistang nasud. Isip usa ka imperyalistang nasud, gipahamtang sa Russia ang iyang militar, pulitikanhon ug ekonomikanhong dominasyon sa gagmayng mga nasud ilabina sa palibot sa mga utlanan niini sa Central Asia ug Eastern Europe, nga sakop kanhi sa Unyon Sobyet (USSR) hangtud nga nalusaw kini niadtong 1991.

Sukad nga nailog sa modernong rebisyunista ang liderato sa Unyon Sobyet niadtong 1953 nga subsub nga mipatuman sa kapitalistang paghibalik, labaw nga nakakonsentra ang kapital ug mga rekurso ngadto sa mga kamot sa mga monopolyo kapitalistang estado sa Russia, ang kinadak-ang estado sa Unyon Sobyet, sa kaalautan sa mas gagmayng mga estado nga myembro ug mga lugar sa kabanikanhan sa Russia, nga kadaghanan niini gihimong tinubdan sa barato nga trabaho o hilaw nga materyales (mga lugas ug mineral). Nagsalig sila sa mga pamuhunan sa Russia ug mga imported nga igbabaligya gikan sa Russia.

Gipabilin sa Russia ang iyang hegemonya pinaagi sa gahum militar, ug sa kamatuuran nga nagamintina kini sa usa sa pinakadakung arsenal nukleyar sa kalibutan, nga napanunod niini gikan sa Unyon Sobyet. Sa natad sa kusog militar, ang Russia mao ang ikaduha o ikatulo sa kalibutan, kasunod sa US, ug sa halos katugbang sa kinatibuk-ang kusog sa China. Kini adunay halos parehong gidaghanon sa mga armas nukleyar sa US ug nag-una sa daghang natad sa panukiduki sa teknolohiyang militar lakip ang pagpauswag sa mga hinagiban nga hypersonic.

Nahurot ang ekonomikanhong rekurso sa Russia sa sobra nga gasto militar inubanan sa dinagkung burukratikong korapsyon ug pagpangawkaw sa mga oligarko ug mga grupong kriminal. Bisan og kini ang adunay pinakadakung teritoryo ug adunay daghang ekonomikanhong rekurso, dili kini susama ka daku sa US o China sa natad sa ekonomiya (ika-11 lamang kini sa kalibutan sa hisgutanang GDP sa banabana sa IMF kaniadtong 2021, 7% lamang sa gidak-on sa ekonomiya sa US, ug 9.7% sa China) ug nag-unang nagsalig sa pag-eksport og lana ug natural gas. Ang mga mamumuo ug katawhan sa Russia nag-antus sa pag-ungot sa ekonomiya, kaylap nga kalisud, nagkagrabeng mga porma sa pagpahimulos ug pagpanaugdaug, nagkanunay nga kawalay trabaho, ubos nga suhulan ug nagkagrabeng sosyo-ekonomikanhong kahimtang.

2. Giila ba sa PKP ang armadong panagbangi sa Ukraine nga resulta sa inter-imperyalistang armadong panagbangi?

Ang kasamtangang armadong panagbangi sa Ukraine anaa sa konteksto sa nagkataas nga inter-imperyalistang kontradiksyon ug armadong panagbangi. Usa kini ka manipestasyon sa pagduso sa US ug sa mga alyadong imperyalistang gahum niini nga bahin-bahinon pag-usab ang kalibutan ug ilugon gikan sa Russia ang mga natad sa impluwensya, pamuhunan ug pamatigayon niini; ug ang kontra-atake sa Russia aron mapreserbar ang kasamtangang kahusay ug mabawi ang nawala niining katigayunan.

Sistematiko ug bangis nga gikawkaw sa NATO sa pagpangulo sa US ang natad sa impluwensya sa Russia sukad sa pagkabungkag sa Unyon Sobyet niadtong 1991, nga gisugodan sa gipasiugdahang sa US-NATO nga gubat ug pagguba sa Yugoslavia, ug pagpalapad sa NATO sa kanhing mga nasud sa Warsaw Pact sa sentral Europe (Czech Republic, Slovakia, Romania, Lithuania, Poland) ug sidlakang Europe, padulong sa mga utlanan sa Russia. Kini usa ka dayag nga paglapas sa Minsk Agreement sa 1991 nga mibungkag sa USSR ug nagpasiguro sa US, NATO ug OSCE nga ang mga myembro sa Warsaw Pact dili makabig sa mga myembro sa NATO. Bisan kadtong nagsaulog sa 1991 Minsk Agreement isip usa ka mahinungdanong kalampusan sa pagtapos sa Cold War ug sa hulga sa nukleyar nga gubat nalisang kung paunsa kini sistematikong gilapas sa US ug NATO.

Sukad sa 1991, nagtukod ang US ug NATO og mga pasilidad militar ug mga base sa misayl ug anti-misayl sa Poland, Czech Republic ug Romania, dugang sa mga pasilidad nga anaa sa Alaska nga utlanan sa Russia. Niadtong 2019, gibasura sa US ang kasabutang intermediate-range ballistic missile (IRBM) uban sa Russia nga dugang naghatag dalan alang sa pagpalapad sa sistema sa misayl sa US ug NATO.

3. Unsa ang mga partikular nga kahimtang ang nagpaulbo sa kasamtangang armadong panagbangi sa Ukraine?

Samtang importante nga sabton ang armadong panagbangi sa Ukraine isip sulod sa konteksto sa nagkataas nga inter-imperyalistang panagbangi, kinahanglan mopadayon kita sa pagsabot sa partikular nga mga kinaiya niini, ang nag-unang aspeto sa panagbangi ug ang prinsipal nga aspeto sa armadong panagbangi.

Kinahanglan natong sabton nga ang Ukraine mao ang katapusang prontera sa tinguha imperyalistang US nga palibutan sa Russia gamit ang intermediate-range ballistic missiles niini. Dili moubos sa $4 bilyon nga hinabang militar ang gigasto sa US sa Ukraine sukad 1991, nga adunay kapin sa $2.5 bilyon sukad sa kudeta niadtong 2014. Nakadawat usab ang nasud og kapin sa $1 bilyon nga ayudang militar gikan sa NATO Trust Fund. Dugang pa, naghimo ang United Kingdom og mga kasabutan uban sa Kyiv, diin ang UK mogasto og 1.5 bilyon pounds alang sa pag-upgrade sa kapasidad sa nabal sa Ukraine ug pag-armas sa mga barkong iggugubat niini gamit ang mga misayl sa Britain, ug pagtukod og mga base militar sa dagat sa Black Sea ug sa Dagat sa Azov sa utlanan sa Ukraine, Crimea ug Russia.

Sa pag-uk-uk sa impluwensya sa Russia sa sentral ug sidlakang Europe sukad 1991, ang imperyalismong US ug ang mga kaalyado niini sa NATO nagpadayon sa pagduso sa tinguha niining tukuron ang ilang dominasyong militar sa Ukraine ug kumpletuhon ang kutay sa mga base sa missile niini palibot sa Russia. Niadtong 2014, gipaluyuhan sa US ang usa ka kudeta sa Ukraine ug gibutang ang neo-Nazi nga rehimen. Gihimo kini pinaagi sa pagpondo ug pag-armas sa ultra-too nga mga grupo ubos sa gitawag og Azov Battalion nga naporma niadtong 2014 gikan sa mga grupo sama sa Patriot of Ukraine ug Social National Assembly. Kini nga mga grupo naggikan sa Organization of Ukrainian Nationalists (OUN) ni Stepan Bandera, ug sa Ukrainian Insurgent Army, nga parehong kaalyado sa Nazi Germany.

Bangis nga gisumpo sa neo-Nazi nga rehimen sa Ukraine kakumbina sa mga pwersa sa Azov Battalion ang kaylap nga mga protesta sa katawhan sa habagatan ug sidlakang Ukraine, ingonman sa Crimea, batok sa kudeta nga gipasiugdahan sa US. Nagpadayon kini sa pag-atake sa kadaghanan sa populasyon sa Russia sa Crimea ug rehiyon sa Donbass nga nagpakita sa grabeng mga paglapas sa tawhanong katungod, mga krimen sa gubat, dinaghang pagpangawat, iligal nga detensyon ug tortyur. Gibanabana sa United Nations Commission on Human Rights nga mokabat sa 14,000 ka tawo ang namatay sa mga masaker ug pagpamomba.

Ang mga Russophobic (dili makatarunganong kasilag sa mga Russian) nga pag-atake batok sa rehiyon sa Donbass nagtukmod sa katawhan nga maglunsad og armadong pagsukol ug mangayo og suporta sa Russia. Sa Abril 2014, gideklara ang pagkatukod sa Donetsk People’s Republic ug ang Lugansk People’s Republic, nga dugang gipalig-on sa usa ka referendum niadtong Mayo 11, 2014. Sa 2014 ug 2015 nga negosasyon tali sa Ukraine, Russia, Germany ug France sa Minsk, giila ang rehiyon sa Donbass isip usa ka autonomous area ilalum sa Ukraine, gitangtang ang tanang langyawng tropa, ug gitukod ang usa ka “line of contact” diin dili pwedeng mosulod o motabok sa bisan kinsa nila.

4. Unsa ang kahimtang sa 2014 ug 2015 nga mga kasabutan sa hunong-buto sa palibot sa rehiyon sa Donbass?

Wala mihunong ang mga pag-atake batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass human sa Minsk 2014 ug 2015 nga mga kasabutan sa sublisubli nga mga paglapas sa Ukraine nga nagpalig-on sa iyang mga pwersa sa so-line of contact area. Karong tuiga lamang, ang mga organisasyon nga misuubaybay nakarekord sa 8,000 nga mga paglapas sa kasabutan, nga kadaghanan gikan sa bahin sa Ukraine.

Gideploy sa US sa palibot sa Donbass area ang mga armas, mga tigtambag militar ug mga pribadong kontraktor niini aron armasan, bansayon ug hulhugan ang mga pwersang militar sa Ukraine sa paglunsad og atake batok sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk. Ang hinanali nga tumong sa US mao ang paghagit sa Russia aron mahatagag rason ang iyang gipakusog nga interbensyong militar ug pagpondo sa militar sa Ukraine, iduso ang pagpamyembro sa Ukraine sa NATO, ug pugson ang Germany ug uban pang mga kaalyado sa Europe nga kanselahon ang mga kasabutan sa pamatigayon uban sa Russia, ilabina batok sa mga operasyon sa Nord Stream 2 natural gas pipeline.

Balikbalik nga nanawagan sa negosasyon ang Russia ug ang kadaghanang mga Russian sa Donbass aron balikan ang kasabutan sa Minsk niadtong 2014 ug 2015 aron makaangkon og mas tin-aw nga probisyon aron siguruhon ang pagpatuman niini. Ang pagpakita og pwersa sa Russia sukad Disyembre sa kasadpang utlanan nga dapit niini mao ang usa ka direktang panawagan alang sa negosasyon aron subling balikan ang mga kasabutan sa Minsk ug pagmugna og bag-ong mga kasabutan aron sa pagsiguro sa seguridad sa mga rehiyon sa Donbass, ug sa pagduso alang sa tin-aw nga mga pagdili batok sa Ukraine sa pagpamyembro sa NATO.

Sa pagpanghulhog sa US, gibalewala sa Ukraine ang mga panawagan alang sa negosasyon. Gipakusog na hinuon niini ang mga pag-atake batok sa Donetsk ug Lugansk niadtong Pebrero 21 nga 1,500 ka beses nga namomba sulod sa 24 ka oras nga miigo sa mga sibilyan nga imprastraktura, lakip ang mga planta sa kuryente, mga sistema sa tubig ug mga eskwelahan.

Kining bangis nga mga atake nagtukmod sa DPR ug LPR nga ideklara ang pagbulag sa Ukraine isip bugtong paagi aron tapuson ang ilang pagpanglupig. Gipakusog usab niini ang mga panawagan alang sa Russia nga ilhon ang DPR ug LPR ug mga independyenteng estado pareho sa sulod sa rehiyon sa Donbass, gikan Belarus ug sulod sa Russia. Pormal nga giila sa Russia ang DPR ug LPR niadtong Pebrero 22 ug diha-diha dayon nagdeploy og “peacekeeping” nga mga tropa aron palig-onon ang mga depensa sa rehiyon sa Donbass batok sa mga pag-atake sa Ukraine, ug dihadiha dayong naglunsad og “espesyal nga operasyong militar.”

Ang gideklaradong tumong sa “espesyal nga mga operasyong militar” nga gilunsad sa Russia sa Ukraine nag-una nakasandig sa katawhan sa rehiyon sa Donbass nga nahimo na karong porma sa ilang pagdepensa sa ilang katungod sa nasudnong kaugalingong paghukom.

5. Gikondena sa PKP ang US sa paghulhog og gubat sa Ukraine. Dili ba ang mga imperyalistang US ug Russia, sa pagkatinuod, managsamang basulon sa kasamtangang armadong kaguliyang sa Ukraine?

Sa pagkatinuod, ang PKP kaniadto nagpagula og mga pamahayag nga nagsaway sa mga paghulhog ug pagnulsol og gubat sa US sa Ukraine, partikular na ang mga pag-atake niini batok sa rehiyon sa Donbass aron hagiton ang Russia. Gisaway usab niini ang pagpalapad sa NATO ngadto sa mga utlanan sa Russia, ingonman ang mga pagpanginlabot sa US-NATO ug paghimog kasamok sa Chechnya ug Georgia, ang gitawag nga color revolutions. Ang mga agresibong aksyon sa US ug NATO batok sa Russia dugay na ug nagpadayon.

Giila sa PKP ang kasamtangang armadong panagbangi nag-una isip usa ka direktang resulta sa gipagrabeng pag-atake sa armadong pwersa sa Ukraine, ubos sa sulsol sa US ug giplanohan uban sa mga magtatambag militar sa US, batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass.

Ang mga aksyong militar sa Russia sa Ukraine dili masulting wala gisulsulan. Giisip sa PKP ang aksyon sa Russia, sa taktikal nga paagi, isip kontra-reaksyon sa walay hunong nga mga paghagit ug pag-atakeng militar nga suportado sa US batok sa Donbass. Ang pag-igting sa armadong panagbangi malikayan unta kung gituman sa Ukraine ang mga panawagan niini nga hunungon ang mga pag-atake batok sa Donbass ug motampo sa mga bag-ong negosasyon. Ang PKP, bisan pa, nasayod nga ang suporta sa Russia sa rehiyon sa Donbass giduso pinaagi sa estratehikong imperyalistang interes niini sa pagsiguro ug pagpalapad sa hegemonya niini.

Kung atong basulon ug kudenahon ang US ug Russia nga adunay managsamang gibug-aton sa pag-ulbo sa armadong panagbangi sa rehiyon, atong mabutang sa kaalautan ang makatarunganong pakigbisog alang sa nasudnong kaugalingong paghukom sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk, ang maisugong armado pagsukol sa katawhan sa Donbass ug sa ilang paningkamot nga pahimuslan ang inter-imperyalistang panagbangi pinaagi sa pagdaug sa suporta sa Russia. Pagahimuon usab niining sad-an ang katawhan sa Donbass sa pagpakitabang sa Russia sa pagsukol sa agresyon sa Ukraine.

Sa pagkatinuod, makatarunganon ang pagsaway sa Russia ug Putin tungod sa ulahi kaayong paghatag og igong suporta sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk. Sulod sa walo ka tuig, gitugotan niini ang mga Russophobic nga pasista sa pagpatay sa 14,000 ka Russian nga natawo sa Ukraine, ang pagkaguba sa ilang mga pabrika, mga balay, mga eskwelahan, mga ospital ug mga pangpublikong kagamitan ug ang pinugos nga pagpalayas sa minilyong mga Russian, sa ingon pagpakunhod sa populasyon sa Russian sa Ukraine gikan sa 22 % sa 2014 ngadto sa 17% sa 2022.

Kinahanglang lig-on nga mobarog ang katawhan sa Donetsk ug Lugansk alang sa ilang katungod sa nasudnong kaugalingong paghukom ug mosagop sa usa ka palisiyang langyaw nga nahiuyon sa ilang nasudnong interes. Samtang gitagamtam ang suporta sa Russia, ang mga republika sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk kinahanglan usab nga lig-on nga mobarog batok sa hegemonismo sa Russia ug mangayo og patas nga pagtratar isip independyente nga nasud. Apan ang mga imperyalistang US-NATO ug mga Trotskyite lamang ang modemanda karon sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk nga batukan ang “pagpanulong” sa Russia nga nagtabang kanila sa pagpakigbatok sa mga pasistang itoy sa Kyiv sa US ug NATO.

6. Nagpasabot ba kini nga giila sa PKP nga makatarunganon ang “espesyal nga operasyong militar” sa Russia batok sa Ukraine tungod sa gideklaradong tumong niini nga tapuson ang mga pag-atake batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass?

Gikan sa punto de bista sa nasudnong rebolusyonaryong gubat sa katawhan sa Donetsk ug Lugansk, ang suporta militar sa Russia makatarunganon ug gikinahanglan. Sa wala pa ang direktang suporta sa Russia, halos gipatay sila sa mga pwersang militar nga suportado sa US sa Ukraine nga nagpakita nga walay pagtagad sa tanang kanhing internasyunal nga mga kasabutan.

Ang PKP, bisan pa, nakaamgo pag-ayo nga ang Russia usa ka imperyalistang gahum nga nagtibguha sa iyang hegemonyang laraw ug nagduso sa pagdepensa ug pagpalapad sa natad sa impluwensya ug kontrol niini. Samtang gideklara sa Russia ang “espesyal nga operasyong militar” niini nga nahiuyon sa katuyoan sa katawhang Donbass nga tapuson ang mga pag-atake sa Ukraine, gipatuman kini nag-una alang sa imperyalistang katuyuan niini nga depensahan ang natad sa impluwensya niini ug estratehikong tumong nga subling ibutang ang usa ka kakunsabong estado sa Ukraine.

Kung magpabilin ang Russia sa iyang mga deklarasyon sa pag-igo lamang sa mga target militar ug dili pag-okupar sa teritoryo, ang mga aksyon niini mahimong ilhon nga depensiba ug pagbalos nga kasagarang uyon sa internasyunal nga mga lagda sa gubat. Anaa na sa Russia kung wala kini nagkat-on sa unsamang pagtulun-an gikan sa sosyal-imperyalistang agresyon ug pag-okupar sa Sobyet sa Afghanistan niadtong dekada 1980 ug gikan sa mga gubat agresyon ug okupasyon sa US sukad sa pagtapos sa Ikaduhang Gubat sa Kalibutan nga gipakyas sa pagsukol sa katawhan apan nagresulta sa kamatayon sa 25 ngadto sa 30 ka milyon ingonman pagkadaut sa kaugalingon miresulta sa paspas nga estratehikong pagkunhod sa US .

Adunay kasayuran nga ang mga pwersang militar sa Russia miabante unahan sa rehiyon sa Donbass, ug miokupar sa teritoryo sa Ukraine, sa duso sa mga taho sa masaker sa mga pwersa sa Akov Battalion batok sa mga Russian sa rehiyon sa Kharkiv.

Nakigduyog ang PKP sa mga apela sa katawhan sa Ukraine sa pangayong ihunong ang mga Russophobic nga pasistang pag-atake ug paagpanawagan sa ilang gubyerno nga tahuron ug protektahan ang mga Ukrainian nga Russian sa nagkalain-laing syudad sa Ukraine sulod ug gawas sa rehiyon sa Donbass.

Kadungan niini, ginasuportahan sa PKP ang ilang pagkigbisog aron depensahan ang nasudnong soberanya ug sa panawagan alang sa Russia nga suspindihon ang mga opensiba militar niini, bawion ang mga pwersa niini sa labing dali nga panahon, ug hatagag dalan ang pakigdayalogo ug malinawong pagsulbad sa panagbangi.

7. Anaa na sa ikalimang adlaw ang mga pag-atake sa Russia batok sa Ukraine. Adunay mga balita sa mga sibilyang kaswalti ug pagkagub-ub sa residential nga mga apartment tudong sa pagpamomba. Nagdagsang sa pagbakwit ang katawhan sa Kyiv ug uban pang mga lugar. Sa pikas bahin, nanghingusog ang Russia nga wala niini gipuntirya ang mga sibilyan ug miangkon nga ilang gibungkag ang 975 ka pasilidad militar sa Ukraine, ug gitarget ang mga jet, helicopter ug drone. Sa maong mga kausaban, unsa ang panawagan sa PKP?

Sa panahon sa grabeng armadong kaguliyang, mobaga ang gabon sa gubat, ug ang aktwal nga mga kamatuuran mahimong lisud sutaon sa tukmang panahon. Ang duha ka bahin gilaumang mopasibaw sa ilang opensiba sa propaganda aron suportahan ang ilang mga laraw militar. Bisan ang gipakaylap nga litrato sa usa ka apartment sa Kyiv nga naguba sa pagpamomba wala mapamatud-an ug gibangian: Giangkon sa Ukraine nga naigo kini sa usa ka misayl sa Russia, samtang adunay impormasyon nga nadaot kini sa usa ka misayl sa Ukrainian o anti-missile rocket nga mipalya.

Sa pag-atubang sa kalit nga pag-atake sa Russia, dayag nga nagbagulbol ang Kyiv sa publiko nga kini “gipasagdan” aron makig-away ug nagpahayag sa kaablihong makigdayalugo aron hisgutan ang “neutralidad” sa Ukraine ug uban pang mga isyu. Gisundan kini sa mando sa Russia nga suspindihon ang mga operasyon militar kaniadtong Pebrero 25.

Apan, gipakusog sa mga imperyalistang US ug mga kaalyado niini ang pagpanginlabot pinaagi sa desisyon sa US nga maghatag og $600 milyon nga tabang militar sa Ukraine. Nagmalampuson usab ang US sa pagduso sa Germany nga magpadala og mga tangke ug uban pang armas nga supak sa kaugalingong palisiya niini nga dili magpadala og armas sa mga lugar nga adunay armadong panagbangi. Dayag niining gipakusog ang buut sa gubyernong Zelensky nga mobalik sa iyang kanhing bangis nga posisyon ug biyaan ang planong negosasyon. Gitugbangan kini sa Russia sa pagpadayon sa mga atake niini.

Gidawat sa PKP ang bag-ong balita nga posible pa gihapon ang mga pakigdayalogo ug pakigpulong sa Ukraine sa mga upisyal sa Russia sa Gomel City sa Belarus, ug ang pagdeklara sa Russia nga magpadala kini sa iyang delegasyon. Gikatakda nga magsugod karong adlawa ang mga pakigpulong. Ang Russia, bisan pa, nagsulti nga dili nila subiling ihunong ang mga pag-atakeng militar panahon sa umalabot nga dayalogo.

Giawhag sa PKP ang Russia nga ihunong ang mga opensibang militar niini batok sa Ukraine aron madugangan ang kahigayunan nga magmalampuson ang mga panaghisgot ug ang gubyerno sa Kyiv nga ihunong ang ilang opensiba batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass ingonman ang mga atakeng anti-Ruso sa teritoryal nga yunit niini ug bandidong neo-Nazi sama sa Azov Battalion batok sa mga apartment ug komunidad sa Russia.

Labaw sa tanan, nanawagan ang PKP sa US ug sa mga kaalyado niini sa NATO nga tapuson ang pagpanginlabot ug pagpanulsol sa pagpadaku sa gubat sa Ukraine, ug tugutang magpadayon ang dayalogo tali sa duha ka nasud ug sulbaron ang panagbangi pinaagi sa malinawon nga negosasyon aron hisgutan ang mga isyu nga gipasaka sa duha ka tampi.

Nanawagan ang PKP sa mga mamumuo ug katawhan sa Ukraine nga iduso ang pagtapos sa henosidyong gubat batok sa katawhan sa rehiyon sa Donbass, pagsukol sa agresyon sa Russia, pagbatok sa interbensyon sa US ug NATO ug pagbatok ang neyutralidad sa ilang nasud atubangan sa nagkaigting nga panagbangi tali sa mga gamhanang hegemonya.

Nanawagan ang PKP sa mga mamumuo ug katawhan sa Russia nga palig-onon ang suporta para sa pakigbisog alang sa nasudnong kaugalingong paghukom sa katawhan sa rehiyon sa Donbass ug iduso ang gubyernong Putin nga ihunong gilayon ang mga opensibang militar niini batok sa Ukraine, makighiusa sa mga demokratikong katawhan sa Ukraine ug iasdang ang ilang kaugalingong mga pakigbisog batok sa mga oligarkiya ug nagharing hut-ong sa Russia.

AB: Interbyu sa Ang Bayan kang CPP Information Officer Marco L. Valbuena mahitungod sa baruganan sa PKP sa armadong panagsangka sa Ukraine