Manggagawa sa paggawaan ng damit sa Cebu, nagprotesta

, ,

Nagpiket ngayong araw, Enero 21, ang mga manggagawa ng Christine International Philippines Inc., pagawaan ng damit, sa harap ng kanilang pabrika sa Lahug, Cebu City para igiit ang pagbabalik sa kanila sa trabaho. Iligal silang sinisante noong Nobyembre 2021.

Sa pangunguna ng Nagkahiusang Trabahante sa Christine (NTC), iginiit ng mga manggagawa sa kumpanya at Department of Labor and Employment (DOLE) na ibalik sila dahil walang batayan ang pagsisante sa kanila.

Pinadalhan ng memorandum ang 27 manggagawa ng kumpanya noong Nobyembre 15, 2021 na nagsasaad na tatanggalin sila sa trabaho dahil umano sa “mabagal na benta at demand para sa produkto” ng kumpanya na dulot ng pandemya. Tuluyan silang sinipa sa trabaho noong Disyembre 16, 2021.

Pero ayon sa mga manggagawa, hindi pa napatutunayan ng kumpanya na bumaba nga ang kita nito. Sa gayon, iligal ang pagtatanggal sa kanila sa ilalim ng Labor Code of the Philippines. “Iginigiit namin na kagyat kaming ibalik sa dating pusisyon nang hindi nawawala ang aming seniority rights at benepisyo,” ayon sa sulat ng organisasyon sa kumpanya noong Enero 14.

Simula Enero 13 ay araw-araw na bumabalik sa pabrika ang mga tinanggal na manggagawa para magtrabaho ngunit paulit-ulit silang pinaaalis. Nagsumite rin ang mga manggagawa ng ikalawang sulat sa maneydsment ng kumpanya ngunit hindi ito tinanggap. Sinabi rin ng kumpanya na haharapin sila ng isang kinatawan nito noong Enero 19 pero hindi sila sinipot.

Ang piket ng mga manggagawa ngayong araw ay kasabay ng paghihintay sa tugon ng DOLE at pagtulak sa National Labor Relations Commission na gumawa ng hakbang kaugnay ng kanilang kaso.

Ang kumpanyang Christine International Philippines ay una nang inireklamo sa DOLE Region VII kaugnay ng hindi makatarungang benepisyo at kontraktwalisasyon noong 2017. Naipanalo ang kaso noong taong iyon at ipinagkaloob ang kumpensasyon sa mga manggagawa.

Tinatayang may 200 manggagawa ang kumpanya sa kasalukuyan. Ang kumpanya ay 38 taon ng nag-oopereyt at pag-aari ni Norma Uysiuseng.

AB: Manggagawa sa paggawaan ng damit sa Cebu, nagprotesta