Mga guro, kasado na para sa protesta sa Mayo Uno

,

Isang linggo bago ang Pandaigdigang Araw sa Paggawa, nagpahayag ang mga guro sa pangunguna ng Alliance of Concerned Teachers (ACT) ng kanilang planong paglahok sa isasagawang protesta sa Mayo 1. Ayon sa grupo, dadalhin nila ang mga isyu ng mga guro kaugnay ng ‘kalunus-lunos na kundisyon sa paggawa’ sa ilalim ng anim na taong pagpapabaya ng rehimeng Duterte sa sektor.

Ayon sa kanila, ang sektor ng edukasyon ang may pinakamalaking bilang ng mga empleyado ng gubyerno at sumasaklaw sa umaabot sa 30 milyong kabataang estudyante.

“Ang Araw ng Paggawa ngayong taon ay ilang araw na lamang bago ang inaatabayanang…eleksyon. Kaya naman sa Mayo Uno, bibigyang-diin namin kung para kanino dapat ang paparating na eleksyon: sa mamamayan at pagsusulong ng kanilang mga interes. Dapat nakasentro ang mga isyu ng taumbayan, kabilang na ang iba’t ibang isyu sa sektor ng edukasyon na bugbog ng krisis,” saad ni ACT Secretary General Raymond Basilio.

Sa isang sarbey kamakailan na inilabas ng Movement for Safe, Equitable, Quality, and Relevant (SEQuRe) Educaton, napag-alaman kung gaano kaliit ang suporta ng gubyerno sa mga guro sa ilalim ng limitadong harapang klase. Ayon sa 59% ng mga gurong sumagot sa sarbey na nakabase sa National Capital Region, sila pa rin ang gumagastos para sa muling pagbubukas ng mga paaralan. Samantala, 83% naman ng mga gurong sumagot mula sa ibang rehiyon ang nagsabi ng katulad na kalakaran.

Dagdag sa mga tungkuling walang kaugnayan sa pagtuturo, binabalikat rin ng mga guro ang paglilinis, pagkukumpuni sa kanilang klasrum at iba pa. Dagdag pasakit ang mga ito sa dati nang mabigat na “load” ng mga guro sa pagkakaroon ng higit anim na yunit sa pagtuturo.

“Ito ang pamana ng administrasyong Duterte—walang-kapantay na kapabayaan at dagdag na pahirap sa mga gurong diumano’y dinadakila nito. Mula sa pagtataksil nito sa pangakong dodoblehin ang sweldo ng mga guro, hanggang sa kawalang-suporta nito sa panahon ng matinding krisis, at ngayon sa sukdulang pagkakait sa mga guro na matanggap nang buo ang maliit na kabayaran nito sa mga gurong nagbubuwis ng buhay kada eleksyon,” dagdag ni Basilio.

Ipananawagan din ng mga guro sa darating na malawakang protesta sa Mayo Uno ang pagtatanggal ng hindi makatarungang buwis sa honoraria at alawans sa mga magsisilbi sa darating na eleksyon.

Igigiit din nila ang dagdag sahod, mas malaking badyet para sa sektor ng edukasyon, ligtas na pagbabalik-paaralan at iba pang isyu ng sektor.

AB: Mga guro, kasado na para sa protesta sa Mayo Uno